خرید اینترنتی کتاب روانشناسی پویایی گروه

کتاب روانشناسی پویایی گروه

دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی پویایی گروه

دانلود رایگان فلش کارت روانشناسی پویایی گروه

دانلود رایگان نمونه فصل روانشناسی پویایی گروه

خرید اینترنتی کتاب روانشناسی پویایی گروه

چکیده درس روانشناسی پویایی گروه

فصل اول:

آخرینŠ رشتهŠ ازŠ علومŠ اجتماعی،Š پویاییŠ گروهŠ استŠ کهŠ جنبهŠ‌های ŠروانیŠ اجتماعی Šگروه Šرا Šمورد Šمطالعه ŠقرارŠ میŠدهد.
درŠ علومŠ اجتماعیŠ براساسŠ ابعادŠ موضوعŠ موردŠ مطالعه،Š دوŠ روشŠ جامعه‌شناسیŠ کلانŠ( ماکروسوسیولوژی)Š وŠ جامعه‌ŠشناسیŠ خردŠ  (میکروسوسیولوژی)Š وجودŠ داردŠ کهŠ درŠ پویاییŠ گروهŠ فقطŠ روش Šمیکروسوسیولوژی Šبه Šکار ŠمیŠ‌رود.
آرنسونŠ اصلŠ اساسیŠ درŠ اثرپذیریŠ وŠ اثرگذاریŠ راŠ نفوذŠ اجتماعیŠ میŠ‌داند.
کورتŠلوین Šپایه ‌گذارŠ پویاییŠ گروه Šاست Šکه ŠدرŠسال ŠŠ1945 نخستین ŠمرکزŠ پژوهشی Šدر Šپویایی Šگروه ŠراŠ در Šایالت ŠماساچوستŠ تأسیسŠ کرد.
آنŠچه Šمیان ŠرواŠشناسی ŠوŠ علوم Šاجتماعی Šمشترک Šاست،Š اینŠ است Šکه ŠهرŠدو Šبه Šمطالعه Šرفتار Šانسان ŠمیŠ‌پردازند.

فصل دوم:

براونŠ صورŠ مختلفŠ فعالیتŠ وŠ رفتارŠ گروهیŠ راŠ درŠ 4 چیزŠ میŠ‌داند:
1- همکاری
2- همانندŠ شدن
3- رقابت
4- کشمکش
در ŠمطالعهŠ پویایی Šگروه Šباید Šحداقل Šبه ŠŠ5 جنبهŠ‌ی Šاصلی ŠآنŠ توجه Šداشت:
1- وضعŠگروهŠ
2- ساختŠگروهŠ
3- گرایشŠها ŠوŠ رفتارŠگروهیŠ
4- رفتار Šاعضای Šگروه Šنسبت Šبه ŠگروهŠ
5- پویایی Šگروه

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب روانشناسی پویایی گروه

منبع درس روانشناسی پویایی گروه در دانشگاه پیام نور

گلشن فومن، محمد رسول، روانشناسی پویایی گروه، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: پویایی گروه

نام کتاب: روانشناسی پویایی گروه

تعداد واحد: 2

نوع آزمون: تستی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب روانشناسی پویایی گروه

 

·         مری نرث وی، گروه سنجی و پویایی گروهی، ترجمه غلام‌عباس توسلی، تهران، چاپ دانشگاهی، آخرین سال انتشار.

·         کاراترایت و زاندر، خاستگاه پویایی گروه، ترجمه دکتر حسین شکرکن، تهران، رشد، آخرین سال انتشار.

 

 

پیش نیاز درس روانشناسی پویایی گروه

این درس که جزء دروس اختیاری رشته روانشناسی است،  نیاز به گذراندن درس روانشناسی اجتماعی دارد.

 دانلود نمونه سؤالات درس روانشناسی پویایی گروه.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب روانشناسی پویایی گروه

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خرید اینترنتی کتاب روانشناسی پویایی گروه نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب روانشناسی پویایی گروه

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 450,000 ریال
کد محصول 344
وضعیت موجودی موجود
وزن 185 گرم