پر بازدیدترین محصولات

Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming

به معماری های شبکه عصبی ، از جمله شبکه های متحرک ، شبکه های مکرر و یادگیری تقویت عمیق بپردازید تکنیک های آموزش و مقیاس بندی شبکه های عصبی عمیق را بیاموزید.

Python Crash Course, 2nd Edition: A Hands-On, Project-Based Introduction to Programming

به معماری های شبکه عصبی ، از جمله شبکه های متحرک ، شبکه های مکرر و یادگیری تقویت عمیق بپردازید تکنیک های آموزش و مقیاس بندی شبکه های عصبی عمیق را بیاموزید.

خرید اینترنتی کتاب Medical Microbiology and Immunology

 

 

گالینکور

864 صفحه

قطع: رحلی

قیمت آمازون: 77 دلار

 

 

قیمت قبلی: 19,990,000 ریال
قیمت: 17,990,000 ریال

خرید اینترنتی کتاب Small Animal Surgical Nursing

 

 

گالینکور

312 صفحه

قطع: رحلی

قیمت آمازون: 57 دلار

 

 

قیمت قبلی: 9,500,000 ریال
قیمت: 3,400,000 ریال

خرید اینترنتی کتاب The Immunity Fix: Strengthen Your Immune System, Fight Off Infections, Reverse Chronic Disease and Live a Healthier Life

چاپ و خرید اینترنتی چاپ کتاب  The Immunity Fix: Strengthen Your Immune System, Fight Off Infections, Reverse Chronic Disease and Live a Healthier Life 

 

کتاب 

481 صفحه

قیمت امازون : 31 دلار

شومیز

 

قیمت قبلی: 13,000,000 ریال
قیمت: 3,850,000 ریال

خرید اینترنتی کتاب A Guide to Genetic Counseling 2nd Edition

 

 

شومیز

648 صفحه

قطع: رحلی

قیمت آمازون: 80 دلار

 

 

قیمت قبلی: 15,600,000 ریال
قیمت: 12,500,000 ریال

خرید اینترنتی کتاب A Primer of Ecological Genetics 1st Edition

 

 

شومیز

304 صفحه

قطع: رحلی

قیمت آمازون: 72 دلار

 

 

قیمت قبلی: 9,650,000 ریال
قیمت: 7,500,000 ریال

خرید اینترنتی کتاب Acute Care Surgery

 

 

گالینکور

960 صفحه

قطع: رحلی

قیمت آمازون: 175 دلار

 

 

قیمت قبلی: 22,990,000 ریال
قیمت: 3,800,000 ریال