نظرسنجی
بازخورد و میزان پوشش سوالات امتحان را در کتاب های انتشارات طلایی چطور می بینید؟
خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
با ما طلایی شوید slide5967

 

 

محبوب‌ترین‌ها

خرید اینترنتی کتاب مهزاد طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 مهتا پورعلی رامهرمزی 👈 مینا صادقیان 👈 سمیه فتحی تکمه داش 👈 سیده سمیه موسوی 👈 ساناز یاری همت
خرید اینترنتی کتاب مهستا طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 افسون اکبرزاده 👈 فاطمه جاپلقی 👈 فاطمه زهرا جاوید 👈 مهدیس فرج زاده 👈زهرا نوروزی
خرید اینترنتی کتاب مهتیسا طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 ناهید ایرانی نژاد 👈 سویدا دلگرمی 👈 فاطمه شرافتی 👈 گلنار کامیار 👈 سارا لطیفی
خرید اینترنتی کتاب مهبد طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 مهتا پورعلی رامهرمزی 👈 بابک روشیدی 👈 مینا قنبری نیا  👈 مجتبی مباشری 👈 محمدحسین محمودی
خرید اینترنتی کتاب انوش طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 مینا امیرماهانی 👈 ناهید ایرانی نژاد 👈 مجید محققی فاروج  👈 گلنار کامیار 👈 سیدصالح موسوی زاده
خرید اینترنتی کتاب آرمان طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 ناهید ایرانی نژاد 👈 مجید محققی فاروج  👈 گلنار کامیار 👈 فاطمه زهرا جاوید 👈 میدیا دهبکری  
خرید اینترنتی کتاب برازمان طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 ناهید ایرانی نژاد 👈 حانیه السادات باغبانی الیادرانی 👈 فریناز کاظمیان 👈 گلنار کامیار 👈 مجید محققی فاروج
خرید اینترنتی کتاب هور طلایی
شعر های خواندنی و زیبا از شعرای نو قلم    شاعران این فصل از سری مهتاب : 👈 ماندانا بهرامی 👈 الناز غازانی 👈 مجید محققی فاروج  👈 گلنار کامیار 👈 نازنین ندائی