خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی ( نسل سوم )

کتاب فارسی عمومی

دانلود رایگان نمونه سؤالات فارسی عمومی

دانلود رایگان فلش کارت فارسی عمومی

دانلود رایگان نمونه فصل فارسی عمومی

خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی ( نسل سوم )

چکیده درس فارسی

درس اول:

بــه نــام خداونــد جــان و خــرد / کزیــن برتــر اندیشــه برنگــذرد: گوهــر جــان و خــرد بالاتریــن نعمتــی اســت کــه خداونــد آفریــده اســت.
برشـده گوهـر: ترکیب وصفی مقلوب، منظور آسـمان اسـت.
بـه بیننـدگان، آفریننـده را / نبینـی، مرنجـان دو بیننـده را: بیانگـر اعتقـاد معتزلــه اسـت. یعنـی بـا چشـم سـر نمیتـوان خـدا را دیـد.
خستو: معترف بیگار: بیهوده
خدمــات مهــم مجتبــی مینــوی: تهیــه‌ی فهرســت نســخ خطــی فارســی کتابخانــه‌ی چســتربیتی در دوبلــن، تصحیــح دیـوان ناصرخسـرو بـا همـکاری دکتـر مهـدی محقق، مسـئولیت علمــی بنیــاد شــاهنامه فردوســی.
تقریب: سخن گفتن چنانکه به مطلوب نزدیک باشد.
کنیه: نامی که در آغاز آن «اب»، «ابن» و «بنت» باشد.

درس دوم:

فعالیت‌هــای ملک‌الشــعرای بهــار: طرفــدار مشــروطه و آزادی، انتشــار روزنامه‌هــای خراســان، نوبهــار و تازه‌بهــار.
مذاق دهر: اضافه استعاری
جویبار آزادی: اضافه تشبیهی
نُزل: غذایی که پیش مهمان نهند.
عطارد: قدما آن را دبیر فلک می‌دانستند.
سقر: دوزخ
ابره: رویه‌ی جامه
خدنگ خامه: اضافه‌ی تشبیهی
غم دهر: اضافه تخصیصی
کیوان: ستاره زحل، نماد بدشگونی
طارم اطلس: فلک نهم، فلک اطلس
طارم: تارم، خانه‌ی چوبین

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی ( نسل سوم )

منبع درس فارسی عمومی در دانشگاه پیام نور

گروه مؤلفان، فارسی عمومی، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: فارسی

نام کتاب: فارسی عمومی                                                                                                      

تعداد واحد: 3

نوع آزمون: تستی

حذفیات: اسامی خاص نویسندگان مکاتب مربوط به درس مکتب‌های ادبی 1 و 2 حذف شود.

 

منابع دیگر کتاب فارسی عمومی

 

·         .

·         .

·         .

 

پیش نیاز درس فارسی

این درس که جزء دروس عمومی است،  نیاز به هیچ پیش نیازی ندارد.

دانلود نمونه سؤالات درس فارسی.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی ( نسل سوم )

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی ( نسل سوم ) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب فارسی عمومی ( نسل سوم )

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 890,000 ریال
کد محصول 2012
وضعیت موجودی موجود
وزن 430 گرم