41 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 2,800,000 ریال
قیمت: 2,520,000 ریال

کتاب حسابداری صنعتی 1

دانلود رایگان نمونه سؤالات حسابداری صنعتی 1

دانلود رایگان فلش کارت حسابداری صنعتی 1

دانلود رایگان نمونه فصل حسابداری صنعتی 1

خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

چکیده درس حسابداری صنعتی 1

فصل اول:

حسـابداری مالـی مـورد اسـتفاده افـرادی خـارج از سـازمان می‌باشــد ماننــد تحلیلگــران مالــی اتحادیه‌هــای کارگــری و ســرمایه‌گذاران.
بهــای تمــام شــده کالای فــروش رفتــه در صــورت ســود و زیــان اولیــن مرجــع دریافــت اطاعــات اســت.
یکـی از تفاوت‌هـای ارزش‌گـذاری اسـت کـه در حسـابداری مالـی از اندازه‌گیـری فیزیکـی یـا مالـی اسـتفاده می‌شـود.
نگهـداری روش‌هـای مثـل  Jit(تولیـد بـه هنـگام) بـر اهمیت حسـابداری بهـای تمـام شـده افزوده اسـت.
مـواد مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، هزینـه برق، آب و اسـتهاک ماشـین‌آلات جزء سـربار نیسـت.

فصل دوم:

اقلامــی از بهــای تمــام شــده کــه مســتقیماً در تولیــد محصــول دخالــت ندارنــد ســربار تولیــد نامیــده می‌شــود.
اقـلـام ثابــت بهــای تمــام شــده رابطــه مســتقیم بــا حجــم تولیـد نـدارد و در محـدود معینـی از تولیـد مقـدار آن‌هـا ثابـت
می‌مانــد.
دستمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای اولیه
سربار ساخت + دستمزد مستقیم = بهای تبدیل
سـربار + دسـتمزد مستقیم + مواد مستقیم = بهای تمام شده تولید
هزینـه فرصـت از دسـت رفتـه منافـع حاصـل از راهکارهـای جایگزیـن راهکار انتخـاب شـده توسـط مدیـر اسـت.

خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

کد محصول 416
وزن 473 گرم

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

منبع درس حسابداری صنعتی 1 در دانشگاه پیام نور

مازاد یزدی، محمد عرب، حسابداری صنعتی 1، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: حسابداری صنعتی

نام کتاب: حسابداری صنعتی 1

تعداد واحد: 3

نوع آزمون: تشریحی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب حسابداری صنعتی 1

 

·         عباسی آستمال، محمدرضا، صنعتی آراسته، علیرضا، حسابداری صنعتی 1، نشر فراگیر هگمتانه، آخرین سال انتشار.

·         عثمانی، محمد قسیم، قاسم‌زاده، علی، حسابداری صنعتی، نشر ترمه، آخرین سال انتشار.

 

پیش نیاز درس حسابداری صنعتی 1

این درس که جزء دروس اصلی رشته حسابداری است،  نیاز به گذراندن درس اصول حسابداری 2 دارد.

همچنین این درس پیش نیاز برای دروس زیر است:

· حسابداری صنعتی 2

 دانلود نمونه سؤالات درس حسابداری صنعتی 1.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

avatar
۳۰ شهریور ۱۳۹۶ ۰۱:۳۵:۳۶ ب.ظ

من خریدم عالیه از هر لحاظ

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب حسابداری صنعتی 1(نسل سوم)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

کتاب اصول حسابداری 2 دانلود رایگان نمونه سؤالات درس اصول حسابداری 2 دانلود رایگان فل ...
4,050,000 ریال
کتاب اصول علم اقتصاد 2 (اقتصاد کلان) دانلود رایگان نمونه سؤالات اقتصاد کلان دانلو ...
2,340,000 ریال
کتاب اقتصاد خرد دانلود رایگان نمونه سؤالات اقتصاد خرد دانلود رایگان فلش کارت اقتص ...
1,512,000 ریال
کتاب حسابرسی 2 دانلود رایگان نمونه سؤالات حسابرسی 2 دانلود رایگان فلش کارت حسابرس ...
1,890,000 ریال
کتاب زبان تخصصی حسابداری 2 دانلود رایگان نمونه سؤالات درس زبان تخصصی حسابداری 2 د ...
2,592,000 ریال
کتاب حسابرسی 1 دانلود رایگان نمونه سؤالات حسابرسی 1 دانلود رایگان فلش کارت حسابرس ...
1,440,000 ریال
کتاب اصول حسابداری 1 دانلود رایگان نمونه سؤالات اصول حسابداری 1 دانلود رایگان فلش ...
2,070,000 ریال
کتاب پول و ارز و بانکداری دانلود رایگان نمونه سؤالات پول و ارز و بانکداری دانلود ...
2,070,000 ریال
کتاب ریاضیات پایه دانلود رایگان نمونه سؤالات ریاضیات پایه دانلود رایگان فلش کارت ...
3,600,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید