جزئیات تغییرات منابع نیمسال اول 97-96 دانشگاه پیام نور

  • ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ ۰۹:۵۱:۵۱ ق.ظ

*رشته مدیریت:
-فراگرد  تنظیم  و کنترل بودجه - همان کتاب-سال چاپ 96
-تحقیق در عملیات 2 - همان کتاب -سال چاپ 93
-مبانی مدیریت دولتی -طاهره فیضی و سیاوش رضایی- بدون حذفیات
-تجزیه تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری -جزوه- گردآوری گروهی-اضافه شده به منابع
-مبانی کار آفرینی-علی اکبر احمدی و حسن درویش-حذفیات فصل 1و3و4
-مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت-حذفیات 1و2و3و10
-جز سی -قرآن کریم
 
*حقوق:
-متون فقه 1 و 2 -همان نویسنده همان کتاب-تغییر انتشارات به خرد نگار
-مباحث القضا و شهادت از متون فقه 4 به متون فقه 3 انتقال یافته
-حقوق جزا اختصاصی 1 به جزا اختصاصی 3 و 4 تغییر یافته
-حقوق جزا اختصاصی 3 جرائم الیه امنیت به جزا اختصاصی 2 تغییر عنوان داده است
-حقوق جزا اختصاصی 2 به جزا اختصاصی 1 تغییر عنوان داده است
 
*روانشناسی و علوم اجتماعی:
-مبانی کار آفرینی-علی اکبر احمدی و حسن درویش-اضافه گردیده-حذفیات 1و3و4
-جامعه شناسی انحرافات-همان کتاب- صفحه 37 تا 57و صفحه 117 تا 141 همچنین صفحه 184 تا 213  و صفحه 450 تا 545 مطالعه شود
-طراحی آموزشی-حذفیات واحد های 4و5 حذف شود
-فلسفه تربیت-حذفیات فصل 2
-مشاوره تحصیلی شغلی-فصل 1و2و4و5 مطالعه شود
-مبانی آموزش مطالعات اجتماعی-حسین زارع نسیم سعید- فصل 6و7و8 مطالعه شود
-روانشناسی اجتماعی کاربردی-از صفحه 122 تا 136 مطالب داخل کادرها حذف شود
روانشناسی تربیتی - نویسنده علی اکبر سیف
-روانشناسی مرضی کودک -فصل های 5و6و8و10 حذف شود
 
🔔🔔توجه داشته باشید این تغییرات  مختص دانشجویان ورودی  نیمسال اول 97-96 به بعد می باشد.
 

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید