خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

وضعیت موجودی موجود
5 رای

قیمت: 115,000 ریال

کتاب فلسفه تربیت

دانلود رایگان نمونه سؤالات فلسفه تربیت

دانلود رایگان فلش کارت فلسفه تربیت

دانلود رایگان نمونه فصل فلسفه تربیت

خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

چکیده درس فلسفه تربیت

فصل اول:

شناخت Šشناسی Šمدخل و مقدمه مابعدالطبیعه است.
هستیŠ‌شناسیŠ به Šبحث Šمطلق وجود یعنیŠ هستی Šعاری ŠازŠ هر Šقیدی Šمی‌Šپردازد.
هدف فلسفه: کمکŠ بهŠ مردمŠ درŠ گسترشŠ جهانŠ بینیŠ وŠ بهره‌Šمندی Šاز ŠیکŠ زندگی Šسالم ŠوŠ بامعنای Šانسانی Šاست.
علم کلام: اثبات ŠحقایقŠ دینی Šبا Šاستفاده ŠازŠ دلایل ŠفلسفیŠ وŠ منطقی است.
ویتگنشتاین: هیچŠ جمله Šفلسفی Šوجود Šندارد، Šآنچه ŠهستŠ فقط ŠتوضیحاتŠ جملهŠ‌هاست.
انواع Šتعریف:ŠŠ 1- توصیفی    Š2- تحلیلی   Š3- دستوری
تعریف ŠباŠ کلمه ŠیاŠ عبارتی Šتوصیفی ŠآغازŠ می‌Šشود.

فصل دوم:

Šموضوع Šتربیت بهŠ طورŠ اخص،Š انسان کمالŠ‌پذیر Šاست.
ŠسهŠ عنصر Šاصلی Šآموزش و پرورش:Š معلم،Š شاگرد ŠوŠ محتواŠ هستند.
ŠالکساندرŠبن،Š اولین Šبار ŠاصطلاحŠ علم تربیت راŠ بهŠ کارŠبرد.
Šفردگرایان،Š تربیتŠ راŠ تلاشیŠ جهتŠ غنی‌ŠسازیŠ تجارب Šفردی ŠوŠ پرورش Šاستعدادهای Šانسان Šمی‌Šدانند.
ŠجامعهŠ‌گرایان،Š تربیتŠ راŠ وسیله‌ایŠ جهتŠ اجتماعیŠ ساختنŠ انسان Šمی‌Šدانند.
ŠبهŠ عقیده‌یŠ پیترز، Šتربیت Šمستلزم:

1- شناخت Šو Šمعرفت ŠمؤثرŠ
2- انتقال Šارزش‌های Šمقبول Šدیگر Šافراد

 3- کاربردŠ روشŠهایŠ خاص،Š است.

خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

کد محصول 362

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

منبع درس فلسفه تربیت در دانشگاه پیام نور

ابراهیم‌زاده، عیسی، فلسفه تربیت، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: فلسفه آموزش و پرورش

نام کتاب: فلسفه تربیت

تعداد واحد: 3

نوع آزمون: تستی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب فلسفه تربیت

 

·         شعاری‌نژاد، علی‌اکبر، فلسفه آموزش و پرورش، تهران، امیرکبیر، آخرین سال انتشار.

·         کاردان، علی محمد، سیر آراء تربیتی در غرب، تهران، سمت، آخرین سال انتشار. 

 

 

پیش نیاز درس فلسفه تربیت

این درس که جزء دروس اصلی رشته علوم تربیتی است،  نیاز به گذراندن درس کلیات فلسفه دارد.

دانلود نمونه سؤالات درس فلسفه تربیت.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.

اولین نفری باشید که در مورد خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
captcha
بر اساس سلیقه شما...

codebazan

UA-81212588-1
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید