خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

کتاب فلسفه تربیت

دانلود رایگان نمونه سؤالات فلسفه تربیت

دانلود رایگان فلش کارت فلسفه تربیت

دانلود رایگان نمونه فصل فلسفه تربیت

خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

چکیده درس فلسفه تربیت

فصل اول:

شناخت Šشناسی Šمدخل و مقدمه مابعدالطبیعه است.
هستیŠ‌شناسیŠ به Šبحث Šمطلق وجود یعنیŠ هستی Šعاری ŠازŠ هر Šقیدی Šمی‌Šپردازد.
هدف فلسفه: کمکŠ بهŠ مردمŠ درŠ گسترشŠ جهانŠ بینیŠ وŠ بهره‌Šمندی Šاز ŠیکŠ زندگی Šسالم ŠوŠ بامعنای Šانسانی Šاست.
علم کلام: اثبات ŠحقایقŠ دینی Šبا Šاستفاده ŠازŠ دلایل ŠفلسفیŠ وŠ منطقی است.
ویتگنشتاین: هیچŠ جمله Šفلسفی Šوجود Šندارد، Šآنچه ŠهستŠ فقط ŠتوضیحاتŠ جملهŠ‌هاست.
انواع Šتعریف:ŠŠ 1- توصیفی    Š2- تحلیلی   Š3- دستوری
تعریف ŠباŠ کلمه ŠیاŠ عبارتی Šتوصیفی ŠآغازŠ می‌Šشود.

فصل دوم:

Šموضوع Šتربیت بهŠ طورŠ اخص،Š انسان کمالŠ‌پذیر Šاست.
ŠسهŠ عنصر Šاصلی Šآموزش و پرورش:Š معلم،Š شاگرد ŠوŠ محتواŠ هستند.
ŠالکساندرŠبن،Š اولین Šبار ŠاصطلاحŠ علم تربیت راŠ بهŠ کارŠبرد.
Šفردگرایان،Š تربیتŠ راŠ تلاشیŠ جهتŠ غنی‌ŠسازیŠ تجارب Šفردی ŠوŠ پرورش Šاستعدادهای Šانسان Šمی‌Šدانند.
ŠجامعهŠ‌گرایان،Š تربیتŠ راŠ وسیله‌ایŠ جهتŠ اجتماعیŠ ساختنŠ انسان Šمی‌Šدانند.
ŠبهŠ عقیده‌یŠ پیترز، Šتربیت Šمستلزم:

1- شناخت Šو Šمعرفت ŠمؤثرŠ
2- انتقال Šارزش‌های Šمقبول Šدیگر Šافراد

 3- کاربردŠ روشŠهایŠ خاص،Š است.

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

منبع درس فلسفه تربیت در دانشگاه پیام نور

ابراهیم‌زاده، عیسی، فلسفه تربیت، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1392.

نام درس: فلسفه آموزش و پرورش

نام کتاب: فلسفه تربیت

تعداد واحد: 3

نوع آزمون: تستی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب فلسفه تربیت

 

·         شعاری‌نژاد، علی‌اکبر، فلسفه آموزش و پرورش، تهران، امیرکبیر، آخرین سال انتشار.

·         کاردان، علی محمد، سیر آراء تربیتی در غرب، تهران، سمت، آخرین سال انتشار. 

 

 

پیش نیاز درس فلسفه تربیت

این درس که جزء دروس اصلی رشته علوم تربیتی است،  نیاز به گذراندن درس کلیات فلسفه دارد.

دانلود نمونه سؤالات درس فلسفه تربیت.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت نظر می دهد.

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب فلسفه تربیت

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 
کد امنیتی *
captcha
قیمت: 390,000 ریال
کد محصول 362
وضعیت موجودی موجود