نمونه سوالات مهندسی فناوری اطلاعات

1-اصول فناوری اطلاعات (جدید)

6-سیستم های چند رسانه ای

11-مدیریت استراتزیک فناوری اطلاعات

2-اصول و مبانی مدیریت

7-شبکه های کامپیوتری2

12-مدیریت و کنترل پروزه فناوری اطلاعات

3-اقتصاد مهندسی

8-فناوری اطلاعات برای مدیران

13-معماری کامپیوتر (جدید)

4-تجارت الکترونیک

9-مباحث نو در فناوری اطلاعات

14-مهندسی فناوری اطلاعات 1

5-تحقیق در عملیات

10-مبانی الکترونیک دیجیتال

15-مهندسی فناوری اطلاعات 2

 


 

آمار و احتمال مهندسی

زبان تخصصی رشته کامپیوتر

شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

مهندسی اینترنت

هوش مصنوعی

برنامه سازی پیشرفته (جدید)

ساختمان داده ها

طراحی الگوریتم ها

مدارهای الکتریکی (جدید)

مهندسی نرم افزار1

ریاضی 1

برنامه سازی پیشرفته

ساختمان های گسسته

طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

مدارهای الکتریکی1

مهندسی نرم افزار2

ریاضی 2

تحلیل و طراحی سیستم ها (جدید)

سیستم های اطلاعات مدیریت

گرافیک کامپیوتری1

مدارهای منطقی

نظریه زبان ها و ماشین ها

فیزیک 1

ذخیره و بازیابی اطلاعات

سیستم های عامل

گرافیک کامپیوتری2

معادلات دیفرانسیل

نظریه گراف و کاربردهای آن

فیزیک 2

ریاضیات گسسته (جدید)

شبکه های کامپیوتری

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (جدید)

معماری کامپیوتر (جدید)

   

ریاضی مهندسی

شبیه سازی کامپیوتری

مبانی فناوری اطلاعات

معماری کامپیوتر