نمونه سوالات رشته الهیات

1-آشنایی با سنت های عرفانی غیر اسلامی

9-ادیان هند 1

17-بلاغت قرآن2

25-تاریخ حدیث

33-تاریخ قرآن1

2-آشنایی با کلیات علم کلام

10-ادیان هند2

18-تاثیر قرآن در پیدایش علوم زبان عربی

26-تاریخ فرق اسلامی1

34-تاریخ قرآن2

3-آیین دادرسی کیفری

11-اصول فقه1

19-تاریخ فقه و فقها

27-تاریخ فرق اسلامی2

35-تفسیر ترتیبی قرآن کریم1

4-آیات الاحکام

12-اصول فقه2

20-تاریخ تحلیلی صدر اسلام

28-تاریخ فلسفه اسلامی1

36-تفسیر ترتیبی قرآن کریم2

5-آیین دادرسی مدنی

13-اصول فقه3

21-تاریخ تصوف1

29-تاریخ فلسفه اسلامی2

37-تفسیر ترتیبی قرآن کریم3

6-ادیان ابتدایی و قدیم

14-اصول فقه4

22-تاریخ تصوف2

30-گرایش فلسفه و کلام اسلامی3

38-تفسیر ترتیبی قرآن کریم4

7-ادیان ایران پیش از اسلام 1

15-اهل بیت در قرآن و حدیث  

23-تاریخ تفسیر قرآن1

31-تاریخ فلسفه غرب1

39-تفسیر موضوعی قرآن1

8-ادیان ایران پیش از اسلام 2

16-بلاغت قرآن1

24-تاریخ تفسیر قرآن2

32-تاریخ فلسفه غرب2

40-تفسیر موضوعی قرآن2

 

 


 

 

1-جوامع حدیثی

11-حکمت اشراق2

21-روش تحقیق در علوم اسلامی

31-علوم قرآنی1

41-فقه3

51-قرآن و خاورشناسان

60-متون عرفانی به زبان خارجی1

69-مفردات قرآن

2-حقوق بین الملل عمومی و خصوصی

12-حکمت متعالیه1

22-روشهای مطالعات دینی1

32-علوم قرآنی2

42-فقه4

52-قواعد فقه1

61-متون عرفانی به زبان خارجی2

70-مکاتب و روشهای تفسیر قرآن1

3-حقوق تجارت1

13-حکمت متعالیه2

23-روشهای مطالعات دینی2

33-علوم قرآنی3

43-فقه5

53-قواعد فقه2

62-متون عرفانی به زبان عربی1

71-مکاتب و روشهای تفسیر قرآن2

4-حقوق تجارت2

14-حکمت متعالیه3

24-زبان تخصصی 3 فقه

34-علوم قرآنی4

44-فقه6

54-مباحثی از حقوق مدنی

63-متون عرفانی به زبان عربی2

72-منطق 3 تخصصی

5-حقوق تطبیقی

15-حکمت متعالیه4

25-زبان تخصصی 4

35-فقه الحدیث1

45-فلسفه اخلاق اختصاصی

55-مبادی فقه و اصول

64-متون عرفانی فارسی1

73-منطق 4 تخصصی

6-حقوق ثبت

16-حکمت مشاء

26-شناخت ادعیه اهل بیت

36-فقه الحدیث2

46-فلسفه تطبیقی

56-مبادی نقد و فهم حدیث

65-متون عرفانی فارسی2

74-منطق جدید1

7-حقوق جزای خصوصی اسلام

17-درایه الحدیث

27-شناخت نهج البلاغه1

37-فقه تطبیقی1

47-فلسفه دین

57-متون دینی به زبان خارجی1

66-مسائل کلامی جدید1

75-منطق جدید2

8-حقوق جزای عمومی اسلام

18-دین بودا

28-شناخت نهج البلاغه2

38-فقه تطبیقی2

48-فلسفه معاصر

58-متون دینی به زبان خارجی2

67-مسائل کلامی جدید2

76-کلیات حقوق

9-حقوق کار

19-دین خاور دور

29-عرفان عملی

39-فقه1

49-فلسفه فقه

59-متون دینی به زبان خارجی3

68-مسیحیت

77-کلیات علم رجال

10-حکمت اشراق1

20-دین یهود

30-عرفان نظری

40-فقه2

50-قرائت و درک متون تفسیری

     

 

 


 

 

اسلام در شبه قاره هند تاريخ اسلام در مصر وشام تاريخ نگاري در اسلام خطوط و کتيبه هاي اسلامي شناخت منابع تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي کليات عرفان اسلامي منطق 1
آشنايي با اديان بزرگ تاريخ اسلام در مغرب و اندلس تاريخ هنرهاي اسلامي 1 دانش خانواده و جمعيت صرف 1 کليات فرهنگ و تمدن اسلامي منطق 2
آشنايي با تاريخ و روشهاي تفسير قرآن تاريخ آموزش و پرورش در اسلام تاريخ هنرهاي اسلامي 2 روش تحقيق در علوم اسلامي صرف 2 کليات فلسفه اسلامي نحو کاربردي 1
آشنايي با علوم قرآن وحديث تاريخ تحليلي صدر اسلام-حسني جامعه شناسي تاريخي زبان تخصصي 1 الهيات علوم بلاغي مبادي فقه و اصول نحو کاربردي 2
آشنايي با فقه تاريخ تشکيلات اسلامي 1 جغرافياي تاريخي اسلام 1 زبان تخصصي 2 الهيات فرهنگ و تمدن مسلمانان در کشورهاي غير اسلامي متون تاريخ و جغرافيايي به زبان عربي نحو کاربردي 3
تاريخ اسلام از خلافت عباسي تا سقوط بغداد تاريخ تشکيلات اسلامي 2 جغرافياي تاريخي اسلام 2 زبان تخصصي 3 الهيات قرائت و درک متون عربي متون تاريخ و جغرافيايي به زبان فارسي نحو کاربردي 4
تاريخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسيس صفويه تاريخ تشيع جهان اسلام غرب استعمار زبان خارجي عمومي کلام 1 مطالعات اسلامي در غرب وضع کنوني جهان اسلام 1
تاريخ اسلام از وفات پيامبر تا سقوط بني اميه تاريخ علوم اسلامي 3 حفظ جزء سي قرآن کريم سيري در نهج البلاغه کلام 2 مهارت هاي ترجمه وضع کنوني جهان اسلام 2
تاريخ صفويه تاريخ عثمانيان تاريخ علوم در اسلام1 تاريخ علوم در اسلام2 حمكت مشاء2