نمونه سوالات کامپیوتر

1-اصول طراحی کامپایلر

9-ریاضیات گسسته (جدید)

17-سیستم های عامل

25-مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار

33-معادلات دیفرانسیل

41-هوش مصنوعی

2-آمار و احتمال مهندسی

10-ریاضی مهندسی

18-شبکه های کامپیوتری

26-مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (جدید)

34-معماری کامپیوتر (جدید)

42-ریاضی 1

3-برنامه سازی پیشرفته (جدید)

11-ریزپردازنده 1

19-شبیه سازی کامپیوتری

27-مبانی فناوری اطلاعات

35-معماری کامپیوتر

43-ریاضی 2

4-برنامه سازی پیشرفته

12-زبان تخصصی رشته کامپیوتر

20-شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

28-مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

36-مهندسی اینترنت

44-فیزیک 1

5-تحلیل و طراحی سیستم ها (جدید)

13-زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

21-طراحی الگوریتم ها

29-مدارهای الکتریکی (جدید)

37-مهندسی نرم افزار1

45-فیزیک 2

6-تحلیل و طراحی شی گرا

14-ساختمان داده ها

22-طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی

30-مدارهای الکترونیکی

38-مهندسی نرم افزار2

 

7-ذخیره و بازیابی اطلاعات

15-ساختمان های گسسته

23-گرافیک کامپیوتری1

31-مدارهای الکتریکی1

39-نظریه زبان ها و ماشین ها

 

8-روشهای محاسبات عددی

16-سیستم های اطلاعات مدیریت

24-گرافیک کامپیوتری2

32-مدارهای منطقی

40-نظریه گراف و کاربردهای آن