برندگان یزد

    شماره سریال  برندگان در قرعه کشی کارت جایزه دانشجویان پیام نور - یزد

 

 

 

50هزار تومان پول نقد به اولین برنده ی خوش شانس و اهداء تمامی کتاب های کمک آموزشی برندگان ردیف دو تا چهارم در ترم جاری با رائه برگه ی انتخاب واحد

برنده محترم، لطفاً برای دریافت جایزه خود، در اسرع وقت در سایت ثبت نام کنید.