برندگان تبریز

شماره سریال برندگان در قرعه کشی کارت جایزه دانشجویان پیام نور - تبریز

 


 

 

 

50هزار تومان پول نقد به اولین برنده ی خوش شانس و اهداء تمامی کتاب های کمک آموزشی برندگان ردیف دو تا چهارم در ترم جاری با رائه برگه ی انتخاب واحد

 

 

برنده محترم، لطفاً برای دریافت جایزه خود، در اسرع وقت در سایت ثبت نام کنید.