هزینه های تولید کتاب - هزینه چاپ هر صفحه سیاه و سفید