دانلود رایگان پاورپوینت خلاصه رشته مدیریت جهانگردی

آیین زندگی  
اصول حسابداری ۱ 
اصول حسابداری ۲
اصول علم اقتصاد ۲ تجدید نظر شده (اقتصاد کلان) 
اقتصاد خرد 
اندیشه اسلامی 2 
بررسی مسائل اجتماعی ایران 
تحقیق در عملیات ۱
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رایگان
حسابداری صنعتی ۱ رایگان
حقوق اساسی رایگان
ریاضیات پایه رایگان
زبان انگلیسی عمومی رایگان
کاربرد کامپیوتر در رشته های علوم انسانی رایگان
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها رایگان
مبانی جامعه شناسی رایگان
مدیریت رفتار سازمانی  رایگان