استخدام تیم بازاریابی

Job vacancy

A publication company is looking for energetic and knowledgeable marketers in different positions

Market Analyst/auditor

The Role:


Objective: Conduct industry and market research, prepare comprehensive research reports.

Main responsibilities:
Responsibilities include but are not limited to:
- To collect, verify, examine and interpret economic and marketing data and indicators;
- To create detailed reports concerning conclusions of research activity;
- To assist with preparation and publication of daily newsletters;
- To gathering data from consumers and market according to marketing audits
- To develop economic forecasts utilizing econometric techniques;
- To interface with the internal and external personnel as needed to develop proper analyses for strategic purpose .
Subordinates: None

Desired start date: As soon as possible

 

Requirements:


University qualifications: Bachelors or Masters in any fields related to analysis

Specialist knowledge:
- Working knowledge of macro and micro economic theories, econometric and statistical techniques and models and forecasting methodologies, and also marketing audits.
- Knowledge of graphic and narrative techniques for preparation of presentations and reports.

Soft skills:
- Team working
- Results orientation
- The ability to work independently and to thrive in a dynamic environment
- Strong analytical, conceptual and creative problem solving skills
- Strong attention to details
- Strong ability to multitask and prioritize competing interests
- Highly organized and able to spearhead projects with minimum supervision

Ideal Age Range: 24-34

Gender preference: Both male and female

Nationality preference: Iranian

Language skills: Strong verbal and written skills and being comfortable with generating detailed reports in both Farsi and English

Current residence: Tehran

______________________________________________________________________________

انتشارات طلایی پویندگان دانشگاه جهت انجام پرسشگری رو در رو با مشتری در محل فروشگاههای کتاب و یا در سایر محل ها اقدام به استخدام می نماید.

 

• شرایط کاری پرسشگری: پذیرفته شدگان می بایست ضمن توجه به نکاتی که در جلسه آموزش به آنان گوشزد خواهد شد، مطابق دستور العمل در محل فروشگاههای کتاب  و یا محل های تعیین شده مراجعه کرده و به مصاحبه حضوری با افراد تعیین شده بپردازند.

 

• نکات قابل توجه: پذیرفته شدگان ملزم به رعایت دستور العمل های ارائه شده از سوی مسئولان آموزش و هماهنگی با ناظران و سرگروهان خود خواهند بود. دقت عمل، قدرت بیان مناسب، توانایی برقراری ارتباط با دیگران، پوششی آراسته و متناسب با فعالیت پژوهشی، توانایی در منظم و خوش خط نوشتن مطالب (برای پرسشگران رو در رو)، استعداد و قدرت انطباق با شرایط کاری، از لازمه های استخدام در این شغل می باشد.

 

• ساعات کاری: باقابلیت جابه جایی و ساعت کاری شناور متناسب با طرح های پژوهشی که در آن به کار گرفته خواهند شد می باشد. از صبح تا عصر و متناسب با پروژه محوله فعالیت خواهند داشت.

 

 

•لطفا علاقمندان کلیه ردیف های استخدامی؛ فرم استخدامی را از اینجا   دانلود  و پس از تکمیل به پست الکترونیک Info@bookgolden.ir   برای ما ارسال کنند تا پس از بررسی های لازم با شما تماس گرفته شود.