نمونه سوالات رشته تربیت بدنی

 

رياضيات پايه و مقدمات آمار حرکت درمانی بسکتبال 1 زبان تخصصی 1 كمكهاي اوليه مديريت آموزشي
روش و فنون تدريس(كليات) توليد و كاربرد مواد آموزشي بسکتبال 2 زبان تخصصی 2 مباني برنامه ريزي آموزش متوسطه مديريت و طرز اجراي مسابقات
روانشناسي كودك ونوجوان تغذيه و ورزش بدمینتون 1 ژیمناستیک1 مباني رواني و اجتماعي تربيت بدني مقدمات بيومكانيك ورزشي
روانشناسي تربيتي تغذیه ورزشی بدمینتون 2 ژیمناستیک2 متون خارجه تخصصي مقدمات روش تحقیق
رشد و تكامل حركتي تنیس رومیزی 1 آناتومي انسان فيزيولوژي ورزش1 متون خارجی تخصصی 2 والیبال 1
حركت شناسي ورزشي تنیس رومیزی 2 آمادگي جسماني1 فيزيولوژي ورزش2 مدیریت تاسیسات ورزشی والیبال 2
حقوق ورزشی تربيت بدني و ورزش معلولين آمادگي جسماني2 فیزیولوژی ورزش 3 مدیریت عمومی هندبال 1
حركات اصلاحي تربيت بدني در مدارس آسيب شناسي ورزشي فيزيولوژي انسان مدیریت مسابقات و اردوهای ورزشی هندبال 2
دو میدانی 1 تاريخ تربيت بدني اصول و مباني تربيت بدني کشتی1 مدیریت ورزشهای هوای ازاد يادگيري حركتي
دو میدانی 2 بهداشت ورزش اصول و فنون مشاوره و راهنمايي کشتی2 مديریت سازمانهاي ورزشي اصول فلسفه آموزش و پرورش