0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 6,250,000 ریال
قیمت: 5,850,000 ریال

 Product details

 • ASIN ‏ : ‎ B09PH8THS7
 • Publication date ‏ : ‎ December 30, 2021
 • Language ‏ : ‎ English
 • File size ‏ : ‎ 1940 KB
 • Simultaneous device usage ‏ : ‎ Unlimited
 • Text-to-Speech ‏ : ‎ Enabled
 • Screen Reader ‏ : ‎ Supported
 • Enhanced typesetting ‏ : ‎ Enabled
 • X-Ray ‏ : ‎ Not Enabled
 • Word Wise ‏ : ‎ Not Enabled
 • Print length ‏ : ‎ 545 pages
 • Lending ‏ : ‎ Enabled

 

کتاب Computer Essentials: Hardware DIY, Microprocessors, System Design, Maintenance, Repair, Upgrading, Robotics, Internet, Networking, Personal Computers, Architecture, CompTIA Certification, Microsoft.

 

For a quick overview please visit:
https://successanalytics.blogspot.com/
Personal Finance, Personal Development, Money Management, Habits of Successful People, Self Improvement, Job Interview Answers, Success Principles, Financial Freedom, Decision Making, Job Interview Questions, Problem Solving, Critical Thinking, Business Plan, Marketing Plan, Millionaire Mindset, Self Development, Habits of highly effective people, Health, Wealth, Wisdom, Business Startup, Financial Planning, Success Habits, Influence, Success Psychology, Persuasion, Financial Independence, Marketing Strategy, Growth Hacking, Influence People, Self Discipline, Financial Intelligence, Interview Techniques, Income, Motivation, Mindfulness, Financial Management, Leadership, How to Think Big, Emotional Intelligence, Financial Plan, Success Roadmap, Getting Rich, Diet Plan, Body Reset Diet, Job Search, Career Development Plan, Interview Questions, Savings, Debt, Investing, Resume Writing, Success, Questions, Critical Thinking Skills, Business Strategy, Marketing Principles, Sales Management, Develop Habits for Successful People, Career Development, Job Interview Job Interview Answers, Intelligent Thinking, Total Money Management, Job Interview, CV Writing, Emotional Agility, Management, Develop Habits of Successful People, Selling, Money, Think Fast, Habits for Successful People, Career Change, CV Writing Skills, Core Values, Self management, Management Agility, Intelligent Decisions, Management Theory, Build Wealth, Career Growth, Retirement, Create an outstanding CV, Time Management, Problem Solving Skills, Interview Job Interview Answers, Business Management, Secrets of Success, Mankind, habits of the richest, Job Cover Letters, Success Mind, Income planning, Financial Habits of Successful People, Income tax, Growth Mindset, Think Big, Financial Success, Credit, Three Love Languages, Relationship Goals, Techniques, Personal Branding, Skills For Success, Management skills, With Over 40 Interview Questions, Persuasions, Job Hunting Skills, A Brief Story of Success, Self Mastery, Communication Skills, Career Counseling, Career Guide, Habits, Money Mindset, Entrepreneur Mindset, Habits of a Millionaire Mind, Cashflow, A Complete Guide to Intermittent Fasting, Thinking Fast, Growth Investing, Wealth Planning, Life Hacks, Habits for Happiness, Management Strategy, Management Consulting, Lifestyle Investor, Wealth Management, Fasting Diet, Thinking Strategically, Cashflow Investing, Entrepreneurial Mindset, Habits for Success, Communication Strategy, Sales Process, Persuasion Techniques, Interview Preparation, Relationship Communication, Love and Respect, Credit Secrets, Secrets of The Rich, Business Analysis, Interview Tips, Retirement Investing, Wealth Mindset, Core Beliefs, Career Coaching, Skill Acquisition, Emotion Thesaurus, Intelligent Entrepreneur, Success in Selling, Debt Free, Investing Strategies, Save Money, Body Image, Diet Motivation, Success Mindset, Leadership Strategy and Tactics, Motivation and Personality, Income Investing, Growth Marketing, Personal Growth, Influence and Persuasion, Millionaire Success Habits, Marketing Analytics, Critical Failures, Decision Science, Financial Literacy, Money Mastery and Personal MBA.

For a quick overview please visit:
https://successanalytics.blogspot.com/
Personal Finance, Personal Development, Money Management, Habits of Successful People, Self Improvement, Job Interview Answers, Success Principles, Financial Freedom, Decision Making, Job Interview Questions, Problem Solving, Critical Thinking, Business Plan, Marketing Plan, Millionaire Mindset, Self Development, Habits of highly effective people, Health, Wealth, Wisdom, Business Startup, Financial Planning, Success Habits, Influence, Success Psychology, Persuasion, Financial Independence, Marketing Strategy, Growth Hacking, Influence People, Self Discipline, Financial Intelligence, Interview Techniques, Income, Motivation, Mindfulness, Financial Management, Leadership, How to Think Big, Emotional Intelligence, Financial Plan, Success Roadmap, Getting Rich, Diet Plan, Body Reset Diet, Job Search, Career Development Plan, Interview Questions, Savings, Debt, Investing, Resume Writing, Success, Questions, Critical Thinking Skills, Business Strategy, Marketing Principles, Sales Management, Develop Habits for Successful People, Career Development, Job Interview Job Interview Answers, Intelligent Thinking, Total Money Management, Job Interview, CV Writing, Emotional Agility, Management, Develop Habits of Successful People, Selling, Money, Think Fast, Habits for Successful People, Career Change, CV Writing Skills, Core Values, Self management, Management Agility, Intelligent Decisions, Management Theory, Build Wealth, Career Growth, Retirement, Create an outstanding CV, Time Management, Problem Solving Skills, Interview Job Interview Answers, Business Management, Secrets of Success, Mankind, habits of the richest, Job Cover Letters, Success Mind, Income planning, Financial Habits of Successful People, Income tax, Growth Mindset, Think Big, Financial Success, Credit, Three Love Languages, Relationship Goals, Techniques, Personal Branding, Skills For Success, Management skills, With Over 40 Interview Questions, Persuasions, Job Hunting Skills, A Brief Story of Success, Self Mastery, Communication Skills, Career Counseling, Career Guide, Habits, Money Mindset, Entrepreneur Mindset, Habits of a Millionaire Mind, Cashflow, A Complete Guide to Intermittent Fasting, Thinking Fast, Growth Investing, Wealth Planning, Life Hacks, Habits for Happiness, Management Strategy, Management Consulting, Lifestyle Investor, Wealth Management, Fasting Diet, Thinking Strategically, Cashflow Investing, Entrepreneurial Mindset, Habits for Success, Communication Strategy, Sales Process, Persuasion Techniques, Interview Preparation, Relationship Communication, Love and Respect, Credit Secrets, Secrets of The Rich, Business Analysis, Interview Tips, Retirement Investing, Wealth Mindset, Core Beliefs, Career Coaching, Skill Acquisition, Emotion Thesaurus, Intelligent Entrepreneur, Success in Selling, Debt Free, Investing Strategies, Save Money, Body Image, Diet Motivation, Success Mindset, Leadership Strategy and Tactics, Motivation and Personality, Income Investing, Growth Marketing, Personal Growth, Influence and Persuasion, Millionaire Success Habits, Marketing Analytics, Critical Failures, Decision Science, Financial Literacy, Money Mastery and Personal MBA.

منابع کتاب کتاب Computer Essentials: Hardware DIY, Microprocessors, System Design, Maintenance, Repair, Upgrading, Robotics, Internet, Networking, Personal Computers, Architecture, CompTIA Certification, Microsoft.

 

برای بررسی سریع لطفاً از:
https://successanalytics.blogspot.com/ دیدن کنید
امور مالی شخصی، توسعه شخصی، مدیریت پول، عادات افراد موفق، خودسازی، پاسخ های مصاحبه شغلی، اصول موفقیت، آزادی مالی، تصمیم گیری، سوالات مصاحبه شغلی، حل مسئله، تفکر انتقادی، طرح کسب و کار، طرح بازاریابی، ذهنیت میلیونر، خود توسعه، عادات افراد بسیار موثر، سلامت، ثروت، خرد، راه اندازی کسب و کار، برنامه ریزی مالی، عادات موفقیت، نفوذ، روانشناسی موفقیت، متقاعدسازی، استقلال مالی، استراتژی بازاریابی، هک رشد، تأثیرگذاری بر افراد، انضباط شخصی، هوش مالی، مصاحبه ، درآمد، انگیزه، ذهن آگاهی، مدیریت مالی، رهبری، چگونه بزرگ فکر کنیم، هوش هیجانی، برنامه مالی، نقشه راه موفقیت، ثروتمند شدن، برنامه رژیم غذایی، رژیم تنظیم مجدد بدن، جستجوی شغل، برنامه توسعه شغلی، سوالات مصاحبه،پس انداز، بدهی، سرمایه گذاری، رزومه نویسی، موفقیت، سوالات، مهارت های تفکر انتقادی، استراتژی کسب و کار، اصول بازاریابی، مدیریت فروش، ایجاد عادات برای افراد موفق، توسعه شغلی، مصاحبه شغلی پاسخ مصاحبه شغلی، تفکر هوشمند، مدیریت کل پول، مدیریت شغل، ، رزومه نویسی، چابکی عاطفی، مدیریت، توسعه عادات افراد موفق، فروش، پول، سریع فکر کردن، عادات برای افراد موفق، تغییر شغل، مهارت های نوشتن رزومه، ارزش های اصلی، مدیریت خود، چابکی مدیریت، تصمیم گیری های هوشمند، تئوری مدیریت، ساخت ثروت، رشد شغلی، بازنشستگی، ایجاد یک رزومه برجسته، مدیریت زمان، مهارت های حل مسئله، پاسخ های مصاحبه شغلی مصاحبه، مدیریت کسب و کار، اسرار موفقیت، نوع بشر، عادات ثروتمندترین ها، نامه های شغلی، ذهن موفقیت، برنامه ریزی درآمد،عادات مالی افراد موفق، مالیات بر درآمد، طرز فکر رشد، بزرگ فکر کنید، موفقیت مالی، اعتبار، سه زبان عشق، اهداف روابط، تکنیک ها، برندسازی شخصی، مهارت های موفقیت، مهارت های مدیریت، با بیش از 40 سوال مصاحبه، ترغیب ها، جستجوی شغل , داستان کوتاه موفقیت, تسلط بر خود, مهارت های ارتباطی, مشاوره شغلی, راهنمای شغلی, عادت ها, طرز فکر پول, طرز فکر کارآفرینی, عادات یک ذهن میلیونر, جریان نقدی, راهنمای کامل برای روزه داری متناوب, برنامه ریزی سریع فکر کردن, رشد ثروت , هک های زندگی, عادات شادی, استراتژی مدیریت, مشاوره مدیریت, سرمایه گذار سبک زندگی, مدیریت ثروت, رژیم روزه داری, تفکر استراتژیک, سرمایه گذاری نقدینگی, طرز فکر کارآفرینی, عادات موفقیت, استراتژی ارتباطی, فرآیند فروش, تکنیک های متقاعدسازی,آماده سازی مصاحبه، ارتباط رابطه، عشق و احترام، اسرار اعتبار، اسرار ثروتمندان، تجزیه و تحلیل کسب و کار، نکات مصاحبه، سرمایه گذاری در دوران بازنشستگی، ذهنیت ثروت، باورهای اصلی، مربیگری شغلی، کسب مهارت، اصطلاحنامه احساسات، کارآفرینی هوشمند، موفقیت در موفقیت رایگان، استراتژی های سرمایه گذاری، صرفه جویی در پول، تصویر بدن، انگیزه رژیم غذایی، طرز فکر موفقیت، استراتژی و تاکتیک های رهبری، انگیزه و شخصیت، سرمایه گذاری درآمد، بازاریابی رشد، رشد شخصی، نفوذ و متقاعدسازی، عادات موفقیت میلیونر، تجزیه و تحلیل های باوری بازاریابی، انتقادی علوم، سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.کسب مهارت، اصطلاحنامه احساسات، کارآفرین هوشمند، موفقیت در فروش، بدون بدهی، استراتژی های سرمایه گذاری، صرفه جویی در پول، تصویر بدن، انگیزه رژیم غذایی، ذهنیت موفقیت، استراتژی و تاکتیک های رهبری، انگیزه و شخصیت، سرمایه گذاری در درآمد، رشد رشد شخصیتی و متقاعدسازی، عادات موفقیت میلیونر، تجزیه و تحلیل بازاریابی، شکست های بحرانی، علم تصمیم گیری، سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.کسب مهارت، اصطلاحنامه احساسات، کارآفرین هوشمند، موفقیت در فروش، بدون بدهی، استراتژی های سرمایه گذاری، صرفه جویی در پول، تصویر بدن، انگیزه رژیم غذایی، ذهنیت موفقیت، استراتژی و تاکتیک های رهبری، انگیزه و شخصیت، سرمایه گذاری در درآمد، رشد رشد شخصیتی و متقاعدسازی، عادات موفقیت میلیونر، تجزیه و تحلیل بازاریابی، شکست های بحرانی، علم تصمیم گیری، سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.

برای بررسی سریع لطفاً از:
https://successanalytics.blogspot.com/ دیدن کنید
امور مالی شخصی، توسعه شخصی، مدیریت پول، عادات افراد موفق، خودسازی، پاسخ های مصاحبه شغلی، اصول موفقیت، آزادی مالی، تصمیم گیری، سوالات مصاحبه شغلی، حل مسئله، تفکر انتقادی، طرح کسب و کار، طرح بازاریابی، ذهنیت میلیونر، خود توسعه، عادات افراد بسیار موثر، سلامت، ثروت، خرد، راه اندازی کسب و کار، برنامه ریزی مالی، عادات موفقیت، نفوذ، روانشناسی موفقیت، متقاعدسازی، استقلال مالی، استراتژی بازاریابی، هک رشد، تأثیرگذاری بر افراد، انضباط شخصی، هوش مالی، مصاحبه ، درآمد، انگیزه، ذهن آگاهی، مدیریت مالی، رهبری، چگونه بزرگ فکر کنیم، هوش هیجانی، برنامه مالی، نقشه راه موفقیت، ثروتمند شدن، برنامه رژیم غذایی، رژیم تنظیم مجدد بدن، جستجوی شغل، برنامه توسعه شغلی، سوالات مصاحبه،پس انداز، بدهی، سرمایه گذاری، رزومه نویسی، موفقیت، سوالات، مهارت های تفکر انتقادی، استراتژی کسب و کار، اصول بازاریابی، مدیریت فروش، ایجاد عادات برای افراد موفق، توسعه شغلی، مصاحبه شغلی پاسخ مصاحبه شغلی، تفکر هوشمند، مدیریت کل پول، مدیریت شغل، ، رزومه نویسی، چابکی عاطفی، مدیریت، توسعه عادات افراد موفق، فروش، پول، سریع فکر کردن، عادات برای افراد موفق، تغییر شغل، مهارت های نوشتن رزومه، ارزش های اصلی، مدیریت خود، چابکی مدیریت، تصمیم گیری های هوشمند، تئوری مدیریت، ساخت ثروت، رشد شغلی، بازنشستگی، ایجاد یک رزومه برجسته، مدیریت زمان، مهارت های حل مسئله، پاسخ های مصاحبه شغلی مصاحبه، مدیریت کسب و کار، اسرار موفقیت، نوع بشر، عادات ثروتمندترین ها، نامه های شغلی، ذهن موفقیت، برنامه ریزی درآمد،عادات مالی افراد موفق، مالیات بر درآمد، طرز فکر رشد، بزرگ فکر کنید، موفقیت مالی، اعتبار، سه زبان عشق، اهداف روابط، تکنیک ها، برندسازی شخصی، مهارت های موفقیت، مهارت های مدیریت، با بیش از 40 سوال مصاحبه، ترغیب ها، جستجوی شغل , داستان کوتاه موفقیت, تسلط بر خود, مهارت های ارتباطی, مشاوره شغلی, راهنمای شغلی, عادت ها, طرز فکر پول, طرز فکر کارآفرینی, عادات یک ذهن میلیونر, جریان نقدی, راهنمای کامل برای روزه داری متناوب, برنامه ریزی سریع فکر کردن, رشد ثروت , هک های زندگی, عادات شادی, استراتژی مدیریت, مشاوره مدیریت, سرمایه گذار سبک زندگی, مدیریت ثروت, رژیم روزه داری, تفکر استراتژیک, سرمایه گذاری نقدینگی, طرز فکر کارآفرینی, عادات موفقیت, استراتژی ارتباطی, فرآیند فروش, تکنیک های متقاعدسازی,آماده سازی مصاحبه، ارتباط رابطه، عشق و احترام، اسرار اعتبار، اسرار ثروتمندان، تجزیه و تحلیل کسب و کار، نکات مصاحبه، سرمایه گذاری در دوران بازنشستگی، ذهنیت ثروت، باورهای اصلی، مربیگری شغلی، کسب مهارت، اصطلاحنامه احساسات، کارآفرینی هوشمند، موفقیت در موفقیت رایگان، استراتژی های سرمایه گذاری، صرفه جویی در پول، تصویر بدن، انگیزه رژیم غذایی، طرز فکر موفقیت، استراتژی و تاکتیک های رهبری، انگیزه و شخصیت، سرمایه گذاری درآمد، بازاریابی رشد، رشد شخصی، نفوذ و متقاعدسازی، عادات موفقیت میلیونر، تجزیه و تحلیل های باوری بازاریابی، انتقادی علوم، سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.کسب مهارت، اصطلاحنامه احساسات، کارآفرین هوشمند، موفقیت در فروش، بدون بدهی، استراتژی های سرمایه گذاری، صرفه جویی در پول، تصویر بدن، انگیزه رژیم غذایی، ذهنیت موفقیت، استراتژی و تاکتیک های رهبری، انگیزه و شخصیت، سرمایه گذاری در درآمد، رشد رشد شخصیتی و متقاعدسازی، عادات موفقیت میلیونر، تجزیه و تحلیل بازاریابی، شکست های بحرانی، علم تصمیم گیری، سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.کسب مهارت، اصطلاحنامه احساسات، کارآفرین هوشمند، موفقیت در فروش، بدون بدهی، استراتژی های سرمایه گذاری، صرفه جویی در پول، تصویر بدن، انگیزه رژیم غذایی، ذهنیت موفقیت، استراتژی و تاکتیک های رهبری، انگیزه و شخصیت، سرمایه گذاری در درآمد، رشد رشد شخصیتی و متقاعدسازی، عادات موفقیت میلیونر، تجزیه و تحلیل بازاریابی، شکست های بحرانی، علم تصمیم گیری، سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.سواد مالی، تسلط بر پول و MBA شخصی.

نظرات کاربران درباره کتاب Computer Essentials: Hardware DIY, Microprocessors, System Design, Maintenance, Repair, Upgrading, Robotics, Internet, Networking, Personal Computers, Architecture, CompTIA Certification, Microsoft.

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب Computer Essentials: Hardware DIY, Microprocessors, System Design, Maintenance, Repair, Upgrading, Robotics, Internet, Networking, Personal Computers, Architecture, CompTIA Certification, Microsoft. نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب Computer Essentials: Hardware DIY, Microprocessors, System Design, Maintenance, Repair, Upgrading, Robotics, Internet, Networking, Personal Computers, Architecture, CompTIA Certification, Microsoft.

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب Computer Essentials: Hardware DIY, Microprocessors, System Design, Maintenance, Repair, Upgrading, Robotics, Internet, Networking, Personal Computers, Architecture, CompTIA Certification, Microsoft.

Microprocessor Design Microprocessors & System Design Hardware & DIY Computers & Technology خرید اینترنتی کتابهای لاتین خرید اینترنتی کتابهای زبان اصلی کامپیوتر Computer Essentials: Hardware DIY Microprocessors System Design Maintenance Repair Upgrading robotics Internet Networking Personal Computers Architecture CompTIA Certification Microsoft.

بر اساس سلیقه شما...

  Product details Publisher ‏ : ‎  McGraw-Hill ...
4,380,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید