0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 5,000,000 ریال
قیمت: 4,600,000 ریال

 


 


Product details

 • Publisher ‏ : ‎ Packt Publishing (February 3, 2022)
 • Language ‏ : ‎ English
 • Paperback ‏ : ‎ 420 pages
 • ISBN-10 ‏ : ‎ 1801811644
 • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1801811644

 

کتاب Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage, control, and monitor Linux systems and services

 

 
 
 
 

A comprehensive guide for teaching system administrators, developers, and security professionals how to create their own systemd units and maintain system security

Key Features

 • Get well-versed with maintaining and troubleshooting systemd services
 • Learn to create, modify, and reload service files and use systemd utilities
 • Use cgroups to control resource usage and enhance security

Book Description

systemd is a new type of Linux init system for today's high-performance, multi-CPU, and multi-core hardware that is now used on all major enterprise-grade Linux distros. The main goal of this Linux systemd book is to help you get an in-depth understanding of systemd to set up your servers securely and efficiently.

This book starts by explaining systemd management, which will help you manage your servers effectively. You'll then learn how to edit and create your own systemd units, which will be particularly helpful if you need to create custom services or timers and add features or security to an existing service. Next, you'll understand how to analyze and fix boot-up challenges and set system parameters. Later, you'll come across cgroups, that'll help you control system resource usage for both processes and users. The book also shows you how cgroups are structured, the differences between cgroups Version 1 and 2, and how to set resource limits on both. Finally, you'll learn about the systemd way of performing time-keeping, networking, logging, and login management. You'll discover how to configure servers accurately and gather system information to analyze system security and performance.

By the end of this Linux book, you'll be able to efficiently manage all aspects of a server running the systemd init system.

What you will learn

 • Use basic systemd utilities to manage a system
 • Create and edit your own systemd units
 • Create services for Podman-Docker containers
 • Enhance system security by adding security-related parameters
 • Find important information with journald
 • Analyze boot-up problems
 • Configure system settings with systemd utilities

Who this book is for

This book is for Linux administrators who want to learn more about maintaining and troubleshooting Linux servers. Aspiring administrators studying for a Linux certification exam and developers looking to learn how to create systemd unit files will also find this book useful. Additionally, this book will be helpful for security administrators who want to understand the security settings that can be used in systemd units and how to control resource usage with cgroups. Working knowledge of basic Linux commands is assumed.

Table of Contents

 1. Understanding the Need for systemd
 2. Understanding systemd Directories and Files
 3. Understanding Service, Path, and Socket Units
 4. Controlling systemd Services
 5. Creating and Editing Services
 6. Understanding systemd Targets
 7. Understanding systemd Timers
 8. Understanding the systemd Boot Process
 9. Setting System Parameters
 10. Understanding Shutdown and Reboot Commands
 11. Understanding cgroups Version 1
 12. Controlling Resource Usage with cgroups Version 1
 13. Understanding cgroup Version 2
 14. Using journald
 15. Using systemd-networkd and systemd-resolved
 16. Understanding Timekeeping with systemd
 17. Understanding systemd and Bootloaders
 18. Understanding systemd-logind
 
 
 
 

A comprehensive guide for teaching system administrators, developers, and security professionals how to create their own systemd units and maintain system security

Key Features

 • Get well-versed with maintaining and troubleshooting systemd services
 • Learn to create, modify, and reload service files and use systemd utilities
 • Use cgroups to control resource usage and enhance security

Book Description

systemd is a new type of Linux init system for today's high-performance, multi-CPU, and multi-core hardware that is now used on all major enterprise-grade Linux distros. The main goal of this Linux systemd book is to help you get an in-depth understanding of systemd to set up your servers securely and efficiently.

This book starts by explaining systemd management, which will help you manage your servers effectively. You'll then learn how to edit and create your own systemd units, which will be particularly helpful if you need to create custom services or timers and add features or security to an existing service. Next, you'll understand how to analyze and fix boot-up challenges and set system parameters. Later, you'll come across cgroups, that'll help you control system resource usage for both processes and users. The book also shows you how cgroups are structured, the differences between cgroups Version 1 and 2, and how to set resource limits on both. Finally, you'll learn about the systemd way of performing time-keeping, networking, logging, and login management. You'll discover how to configure servers accurately and gather system information to analyze system security and performance.

By the end of this Linux book, you'll be able to efficiently manage all aspects of a server running the systemd init system.

What you will learn

 • Use basic systemd utilities to manage a system
 • Create and edit your own systemd units
 • Create services for Podman-Docker containers
 • Enhance system security by adding security-related parameters
 • Find important information with journald
 • Analyze boot-up problems
 • Configure system settings with systemd utilities

Who this book is for

This book is for Linux administrators who want to learn more about maintaining and troubleshooting Linux servers. Aspiring administrators studying for a Linux certification exam and developers looking to learn how to create systemd unit files will also find this book useful. Additionally, this book will be helpful for security administrators who want to understand the security settings that can be used in systemd units and how to control resource usage with cgroups. Working knowledge of basic Linux commands is assumed.

Table of Contents

 1. Understanding the Need for systemd
 2. Understanding systemd Directories and Files
 3. Understanding Service, Path, and Socket Units
 4. Controlling systemd Services
 5. Creating and Editing Services
 6. Understanding systemd Targets
 7. Understanding systemd Timers
 8. Understanding the systemd Boot Process
 9. Setting System Parameters
 10. Understanding Shutdown and Reboot Commands
 11. Understanding cgroups Version 1
 12. Controlling Resource Usage with cgroups Version 1
 13. Understanding cgroup Version 2
 14. Using journald
 15. Using systemd-networkd and systemd-resolved
 16. Understanding Timekeeping with systemd
 17. Understanding systemd and Bootloaders
 18. Understanding systemd-logind

 

منابع کتاب کتاب Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage, control, and monitor Linux systems and services

 

 
 
 
 

راهنمای جامع برای آموزش مدیران سیستم، توسعه دهندگان، و متخصصان امنیت در مورد نحوه ایجاد واحدهای systemd خود و حفظ امنیت سیستم

ویژگی های کلیدی

 • با نگهداری و عیب یابی سرویس های systemd به خوبی آشنا شوید
 • ایجاد، تغییر، و بارگذاری مجدد فایل های سرویس و استفاده از ابزارهای systemd را بیاموزید
 • از cgroup ها برای کنترل استفاده از منابع و افزایش امنیت استفاده کنید

توضیحات کتاب

systemd نوع جدیدی از سیستم init لینوکس برای سخت افزارهای امروزی با کارایی بالا، چند CPU و چند هسته ای است که اکنون در تمام توزیع های لینوکس درجه سازمانی استفاده می شود. هدف اصلی این کتاب Linux systemd این است که به شما کمک کند تا درک عمیقی از systemd داشته باشید تا سرورهای خود را ایمن و کارآمد تنظیم کنید.

این کتاب با توضیح مدیریت systemd شروع می شود که به شما کمک می کند سرورهای خود را به طور موثر مدیریت کنید. سپس یاد خواهید گرفت که چگونه واحدهای سیستمی خود را ویرایش و ایجاد کنید، که به ویژه در صورت نیاز به ایجاد سرویس‌ها یا تایمرهای سفارشی و افزودن ویژگی‌ها یا امنیت به یک سرویس موجود مفید خواهد بود. در مرحله بعد، نحوه تجزیه و تحلیل و رفع چالش های راه اندازی و تنظیم پارامترهای سیستم را خواهید فهمید. بعداً با cgroup هایی روبرو می شوید که به شما کمک می کند استفاده از منابع سیستم را برای فرآیندها و کاربران کنترل کنید. این کتاب همچنین به شما نشان می‌دهد که چگونه cgroup‌ها ساختار یافته‌اند، تفاوت‌های بین cgroup‌ها نسخه 1 و 2، و نحوه تعیین محدودیت‌های منابع برای هر دو. در نهایت، شما در مورد روش سیستمی انجام زمان‌بندی، شبکه‌سازی، ورود به سیستم و مدیریت ورود به سیستم خواهید آموخت. شما'

تا پایان این کتاب لینوکس، می‌توانید تمام جنبه‌های سروری را که سیستم init سیستم را اجرا می‌کند، مدیریت کنید.

آنچه خواهید آموخت

 • از ابزارهای اولیه systemd برای مدیریت یک سیستم استفاده کنید
 • واحدهای سیستمی خود را ایجاد و ویرایش کنید
 • ایجاد خدمات برای کانتینرهای Podman-Docker
 • با افزودن پارامترهای مرتبط با امنیت، امنیت سیستم را افزایش دهید
 • اطلاعات مهم را با ژورنال پیدا کنید
 • مشکلات بوت آپ را تجزیه و تحلیل کنید
 • تنظیمات سیستم را با ابزارهای systemd پیکربندی کنید

این کتاب برای چه کسی است

این کتاب برای مدیران لینوکس است که می خواهند در مورد نگهداری و عیب یابی سرورهای لینوکس اطلاعات بیشتری کسب کنند. مدیران مشتاقی که برای امتحان گواهینامه لینوکس مطالعه می کنند و توسعه دهندگانی که به دنبال یادگیری نحوه ایجاد فایل های واحد سیستم هستند نیز این کتاب را مفید خواهند یافت. علاوه بر این، این کتاب برای مدیران امنیتی که می خواهند تنظیمات امنیتی قابل استفاده در واحدهای systemd و نحوه کنترل استفاده از منابع با cgroup ها را درک کنند مفید خواهد بود. دانش کاری دستورات پایه لینوکس فرض شده است.

فهرست مطالب

 1. درک نیاز به systemd
 2. آشنایی با فهرست ها و فایل های systemd
 3. درک واحدهای سرویس، مسیر و سوکت
 4. کنترل خدمات systemd
 5. ایجاد و ویرایش خدمات
 6. درک اهداف سیستمی
 7. آشنایی با تایمرهای سیستمی
 8. آشنایی با فرآیند بوت سیستمی
 9. تنظیم پارامترهای سیستم
 10. آشنایی با دستورات خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 11. آشنایی با cgroups نسخه 1
 12. کنترل استفاده از منابع با cgroups نسخه 1
 13. آشنایی با cgroup نسخه 2
 14. با استفاده از ژورنال
 15. استفاده از systemd-networkd و systemd-resolved
 16. درک زمان سنجی با systemd
 17. آشنایی با سیستم و بوت لودرها
 18. آشنایی با systemd-login
 
 
 
 

راهنمای جامع برای آموزش مدیران سیستم، توسعه دهندگان، و متخصصان امنیت در مورد نحوه ایجاد واحدهای systemd خود و حفظ امنیت سیستم

ویژگی های کلیدی

 • با نگهداری و عیب یابی سرویس های systemd به خوبی آشنا شوید
 • ایجاد، تغییر، و بارگذاری مجدد فایل های سرویس و استفاده از ابزارهای systemd را بیاموزید
 • از cgroup ها برای کنترل استفاده از منابع و افزایش امنیت استفاده کنید

توضیحات کتاب

systemd نوع جدیدی از سیستم init لینوکس برای سخت افزارهای امروزی با کارایی بالا، چند CPU و چند هسته ای است که اکنون در تمام توزیع های لینوکس درجه سازمانی استفاده می شود. هدف اصلی این کتاب Linux systemd این است که به شما کمک کند تا درک عمیقی از systemd داشته باشید تا سرورهای خود را ایمن و کارآمد تنظیم کنید.

این کتاب با توضیح مدیریت systemd شروع می شود که به شما کمک می کند سرورهای خود را به طور موثر مدیریت کنید. سپس یاد خواهید گرفت که چگونه واحدهای سیستمی خود را ویرایش و ایجاد کنید، که به ویژه در صورت نیاز به ایجاد سرویس‌ها یا تایمرهای سفارشی و افزودن ویژگی‌ها یا امنیت به یک سرویس موجود مفید خواهد بود. در مرحله بعد، نحوه تجزیه و تحلیل و رفع چالش های راه اندازی و تنظیم پارامترهای سیستم را خواهید فهمید. بعداً با cgroup هایی روبرو می شوید که به شما کمک می کند استفاده از منابع سیستم را برای فرآیندها و کاربران کنترل کنید. این کتاب همچنین به شما نشان می‌دهد که چگونه cgroup‌ها ساختار یافته‌اند، تفاوت‌های بین cgroup‌ها نسخه 1 و 2، و نحوه تعیین محدودیت‌های منابع برای هر دو. در نهایت، شما در مورد روش سیستمی انجام زمان‌بندی، شبکه‌سازی، ورود به سیستم و مدیریت ورود به سیستم خواهید آموخت. شما'

تا پایان این کتاب لینوکس، می‌توانید تمام جنبه‌های سروری را که سیستم init سیستم را اجرا می‌کند، مدیریت کنید.

آنچه خواهید آموخت

 • از ابزارهای اولیه systemd برای مدیریت یک سیستم استفاده کنید
 • واحدهای سیستمی خود را ایجاد و ویرایش کنید
 • ایجاد خدمات برای کانتینرهای Podman-Docker
 • با افزودن پارامترهای مرتبط با امنیت، امنیت سیستم را افزایش دهید
 • اطلاعات مهم را با ژورنال پیدا کنید
 • مشکلات بوت آپ را تجزیه و تحلیل کنید
 • تنظیمات سیستم را با ابزارهای systemd پیکربندی کنید

این کتاب برای چه کسی است

این کتاب برای مدیران لینوکس است که می خواهند در مورد نگهداری و عیب یابی سرورهای لینوکس اطلاعات بیشتری کسب کنند. مدیران مشتاقی که برای امتحان گواهینامه لینوکس مطالعه می کنند و توسعه دهندگانی که به دنبال یادگیری نحوه ایجاد فایل های واحد سیستم هستند نیز این کتاب را مفید خواهند یافت. علاوه بر این، این کتاب برای مدیران امنیتی که می خواهند تنظیمات امنیتی قابل استفاده در واحدهای systemd و نحوه کنترل استفاده از منابع با cgroup ها را درک کنند مفید خواهد بود. دانش کاری دستورات پایه لینوکس فرض شده است.

فهرست مطالب

 1. درک نیاز به systemd
 2. آشنایی با فهرست ها و فایل های systemd
 3. درک واحدهای سرویس، مسیر و سوکت
 4. کنترل خدمات systemd
 5. ایجاد و ویرایش خدمات
 6. درک اهداف سیستمی
 7. آشنایی با تایمرهای سیستمی
 8. آشنایی با فرآیند بوت سیستمی
 9. تنظیم پارامترهای سیستم
 10. آشنایی با دستورات خاموش کردن و راه اندازی مجدد
 11. آشنایی با cgroups نسخه 1
 12. کنترل استفاده از منابع با cgroups نسخه 1
 13. آشنایی با cgroup نسخه 2
 14. با استفاده از ژورنال
 15. استفاده از systemd-networkd و systemd-resolved
 16. درک زمان سنجی با systemd
 17. آشنایی با سیستم و بوت لودرها
 18. آشنایی با systemd-login

 

نظرات کاربران درباره کتاب Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage, control, and monitor Linux systems and services

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage, control, and monitor Linux systems and services نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage, control, and monitor Linux systems and services

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage, control, and monitor Linux systems and services

Control Systems Computer Design Microprocessors & System Design Hardware & DIY Computers & Technology Linux Service Management Made Easy with systemd: Advanced techniques to effectively manage Control and monitor Linux systems and services

بر اساس سلیقه شما...

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید