0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 8,560,000 ریال
قیمت: 8,160,000 ریال

 Product details

 • ASIN ‏ : ‎ B09K281W49
 • Publisher ‏ : ‎ Independently published (October 23, 2021)
 • Language ‏ : ‎ English
 • Paperback ‏ : ‎ 388 pages
 • ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8752479823


 

جلد معمولی رنگی_کتاب CISSP Exam Study Guide: Cybersecurity And Ethical Hacking To Information Security Professionals: Comprehensive Guide To Threats, Ethical Hacking, Defense Techniques & Cybersecurity Frameworks 5 Book

 DO YOU WANT TO DISCOVER WHAT IT TAKES TO BECOME A CISSP? 
IF YOUR ANSWER IS YES, BUY THIS BOOK NOW!
★ 5 BOOKS IN 1 DEAL 

 • BOOK 1 - HOW TO ESTABLISH EFFECTIVE SECURITY MANAGEMENT FUNCTIONS
 • BOOK 2 - HOW TO APPLY THE NIST RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
 • BOOK 3 - HOW TO MANAGE RISK, USING THE NIST CYBERSECURITY FRAMEWORK
 • BOOK 4 - ETHICAL HACKING AND WIRELESS PENETRATION TESTING WITH KALI LINUX
 • BOOK 5 - CYBERSECURITY CAREER GUIDE TO BE A CERTIFIED ETHICAL HACKER

BUY THIS BOOK NOW AND GET STARTED TODAY!
BOOK 1:

 • HOW TO APPLY SECURITY CONTROLS
 • SECURITY CONTROL FUNCTIONS
 • HOW TO ESTABLISH ORGANIZATIONAL GOVERNANCE
 • SECURITY STRATEGY & GOVERNANCE SCENARIO
 • INFORMATION SECURITY RELATIONSHIPS
 • BUSINESS, COMPLIANCE, AND SECURITY
 • MANAGEMENT ROLES AND RESPONSIBILITIES
 • SECURITY ROLES AND RESPONSIBILITIES
 • HOW TO CREATE A SECURITY MANAGEMENT PROGRAM
 • SECURITY MANAGEMENT PROGRAM STRUCTURE
 • HOW TO DECIPHER THE RISK MANAGEMENT PROGRAM


BOOK 2:

 • COMPLIANCE, SECURITY, RISK
 • HOW TO BE COMPLIANT AND SECURE
 • INTRODUCTION TO RISK MANAGEMENT FRAMEWORK
 • INTRODUCTION TO THE NIST SPECIAL PUBLICATIONS
 • INTRODUCTION TO THE RMF PUBLICATIONS
 • UNDERSTANDING THE CYBERSECURITY FRAMEWORK
 • CSF CONSTRUCTION AND CSF TIERS AND PROFILES
 • ESSENTIAL RMF CONCEPTS
 • RISK TIERS AND SYSTEMS AND AUTHORIZATION
 • ROLES AND RESPONSIBILITIES
 • HOW TO PREPARE FOR RMF


BOOK 3:

 • HOW TO REASSESS RISK
 • HOW TO IMPLEMENT RISK RESPONSE
 • RISK RESPONSE OPTION BASICS
 • HOW TO ANALYSE COST & BENEFIT
 • HOW TO PRIORITIZE RISK RESPONSE OPTIONS
 • HOW TO RESPOND TO RISK
 • INTRODUCTION TO CONTROL TYPES
 • CONTROL FUNCTION BASICS
 • UNDERSTANDING SECURITY CONTROLS
 • RISK FACTORS AND RISK METRICS
 • HOW TO DEVELOP AND USE KPIS
 • HOW TO MONITOR RISK FACTORS
 • UNDERSTANDING RISK INDICATORS
 • REPORTING COMPLIANCE BASICS


BOOK 4:

 • HOW TO IMPLEMENT WPA DICTIONARY ATTACK + COUNTERMEASURES
 • HOW TO DEPLOY PASSIVE RECONNAISSANCE + COUNTERMEASURES
 • HOW TO DEPLOY MITM ATTACK USING ETTERCAP, MITM ATTACK USING ROGUE ACCESS POINT, DEAUTHENTICATION ATTACK AGAINST ROGUE AP, DENIAL OF SERVICE ATTACK USING MKD3, EVIL TWIN DE-AUTH USING MDK3
 • ENCRYPTION TERMINOLOGY FUNDAMENTALS
 • WIRELESS ENCRYPTION ALTERNATIVES AND TKIP FUNDAMENTALS
 • CCMP & AES FUNDAMENTALS


BOOK 5:

 • HOW TO USE METASPLOITABLE
 • HOW TO SPIDER WITH SQL INJECTION
 • HOW TO SETUP A BURP SUITE PROXY
 • HOW TO DISCOVER DEVICES USING HPING3
 • HOW TO DEPLOY SQL INJECTION USING SQLMAPAND ARP POISONING USING ETTERCAP
 • HOW TO RANDOMIZE SESSION TOKENS
 • HOW TO DEPLOY PASSIVE RECONNAISSANCE USING KALI LINUX
 • HOW TO DEPLOY DICTIONARY ATTACK USING AIRODUMP-NG
 • HOW TO DEPLOY SYN SCAN ATTACK
 • HOW TO CAPTURE TRAFFIC USING PORT MIRRORING
 • HOW TO DEPLOY A MITM ATTACK USING ETTERCAP
 • HOW TO IMPLEMENT MITM ATTACK USING SSLSTRIP
 • HOW TO DEPLOY DEAUTHENTICATION ATTACK
 • HOW TO MANIPULATE PACKET USING SCAPY
 • HOW TO IMPLEMENT EVIL TWIN DEAUTH ATTACK USING MDK3
 • HOW TO DEPLOY HAIL MARY USING ARMITAGE
 • HOW TO DEPLOY DOS ATTACK USING MKD3
 • HOW TO USE THE SOCIAL-ENGINEERING TOOLKIT
 • HOW TO CAPTURE IPV6 PACKET USING PARASITE6
 • HOW TO IMPLEMENT BRUTE FORCE ATTACK USING TCP HYDRA
 • HOW TO CAPTURE TRAFFIC USING XPLICO AND MORE…

BUY THIS BOOK NOW AND GET STARTED TODAY!

منابع کتاب جلد معمولی رنگی_کتاب CISSP Exam Study Guide: Cybersecurity And Ethical Hacking To Information Security Professionals: Comprehensive Guide To Threats, Ethical Hacking, Defense Techniques & Cybersecurity Frameworks 5 Book

★ آیا می خواهید آنچه را که برای تبدیل شدن به یک CISSP لازم است را کشف کنید؟ 
اگر پاسخ شما مثبت است، همین حالا این کتاب را بخرید!
★ 5 کتاب در 1 معامله 

 • کتاب 1 - نحوه ایجاد عملکردهای مدیریت امنیتی موثر
 • کتاب 2 - نحوه اعمال چارچوب مدیریت ریسک NIST
 • کتاب 3 - نحوه مدیریت ریسک، با استفاده از چارچوب امنیت سایبری NIST
 • کتاب 4 - هک اخلاقی و تست نفوذ بی سیم با KALI LINUX
 • کتاب 5 - راهنمای شغلی امنیت سایبری برای اینکه یک هکر اخلاقی معتبر باشید

همین الان این کتاب را بخرید و همین امروز شروع کنید!
کتاب 1:

 • نحوه اعمال کنترل های امنیتی
 • عملکردهای کنترل امنیتی
 • چگونه می توان حاکمیت سازمانی را ایجاد کرد
 • استراتژی امنیتی و سناریوی حکومتی
 • روابط امنیت اطلاعات
 • کسب و کار، انطباق، و امنیت
 • نقش ها و مسئولیت های مدیریت
 • نقش ها و مسئولیت های امنیتی
 • چگونه یک برنامه مدیریت امنیت ایجاد کنیم
 • ساختار برنامه مدیریت امنیت
 • نحوه رمزگشایی برنامه مدیریت ریسک


کتاب 2:

 • انطباق، امنیت، خطر
 • چگونه سازگار و ایمن باشیم
 • مقدمه ای بر چارچوب مدیریت ریسک
 • مقدمه ای بر انتشارات ویژه NIST
 • مقدمه ای بر انتشارات RMF
 • درک چارچوب امنیت سایبری
 • CSF CONSTRUCTION و CSF Tiers and Profiles
 • مفاهیم ضروری RMF
 • رده های خطر و سیستم ها و مجوز
 • نقش ها و مسئولیت ها
 • چگونه برای RMF آماده شویم


کتاب 3:

 • نحوه ارزیابی مجدد ریسک
 • نحوه اجرای پاسخ به ریسک
 • مبانی گزینه پاسخگویی به ریسک
 • نحوه تجزیه و تحلیل هزینه و سود
 • نحوه اولویت بندی گزینه های پاسخ به ریسک
 • چگونه به خطر واکنش نشان دهیم
 • مقدمه ای بر انواع کنترل
 • مبانی عملکرد کنترل
 • درک کنترل های امنیتی
 • عوامل خطر و معیارهای ریسک
 • نحوه توسعه و استفاده از KPIS
 • نحوه نظارت بر عوامل خطر
 • درک شاخص های ریسک
 • مبانی انطباق گزارش


کتاب 4:

 • نحوه پیاده سازی WPA Dictionary ATTACK + اقدامات متقابل
 • نحوه استقرار شناسایی غیرفعال + اقدامات متقابل
 • نحوه استقرار MITM ATTACK با استفاده از ETTERCAP، MITM ATTACK با استفاده از نقطه دسترسی ROGUE، DEAUTHENTICATION ATTACK AGAINST ROGUE AP، DENIAL OF SERVICE ATTACK با استفاده از MKD3، EVIL TWIN DE-MDKAUTH
 • مبانی اصطلاحات رمزگذاری
 • جایگزین های رمزگذاری بی سیم و اصول TKIP
 • اصول CCMP و AES


کتاب 5:

 • نحوه استفاده از METASPLOITABLE
 • چگونه با تزریق SQL SPIDER کنیم
 • چگونه یک پروکسی BURP SUITE راه اندازی کنیم
 • چگونه می توان دستگاه ها را با استفاده از HPING3 کشف کرد
 • نحوه استقرار تزریق SQL با استفاده از مسمومیت SQLMAPAND ARP با استفاده از ETTERCAP
 • نحوه تصادفی سازی نشانه های جلسه
 • نحوه استقرار شناسایی غیرفعال با استفاده از KALI LINUX
 • چگونه با استفاده از AIRODUMP-NG حمله فرهنگ لغت را گسترش دهیم
 • نحوه اجرای SYN SCAN ATTACK
 • نحوه ثبت ترافیک با استفاده از PORT Mirroring
 • نحوه استقرار یک حمله MITM با استفاده از ETTERCAP
 • نحوه پیاده سازی MITM ATTACK با استفاده از SSLSTRIP
 • چگونه می توان حمله DEAUTENTICATION را گسترش داد
 • چگونه می توان بسته را با استفاده از SCAPY دستکاری کرد
 • نحوه اجرای EVIL TWIN DEAUTH ATTACK با استفاده از MDK3
 • چگونه با استفاده از آرمیتاژ تگرگ مری را اجرا کنیم
 • نحوه استقرار حمله DOS با استفاده از MKD3
 • نحوه استفاده از مجموعه ابزار مهندسی اجتماعی
 • نحوه گرفتن بسته IPV6 با استفاده از PARASIT6
 • چگونه با استفاده از TCP HYDRA حمله BRUTE FORCE را اجرا کنیم
 • نحوه ثبت ترافیک با استفاده از XPLICO و موارد دیگر…

همین الان این کتاب را بخرید و همین امروز شروع کنید!

نظرات کاربران درباره جلد معمولی رنگی_کتاب CISSP Exam Study Guide: Cybersecurity And Ethical Hacking To Information Security Professionals: Comprehensive Guide To Threats, Ethical Hacking, Defense Techniques & Cybersecurity Frameworks 5 Book

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد جلد معمولی رنگی_کتاب CISSP Exam Study Guide: Cybersecurity And Ethical Hacking To Information Security Professionals: Comprehensive Guide To Threats, Ethical Hacking, Defense Techniques & Cybersecurity Frameworks 5 Book نظر می دهد.

ارسال نظر درباره جلد معمولی رنگی_کتاب CISSP Exam Study Guide: Cybersecurity And Ethical Hacking To Information Security Professionals: Comprehensive Guide To Threats, Ethical Hacking, Defense Techniques & Cybersecurity Frameworks 5 Book

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با جلد معمولی رنگی_کتاب CISSP Exam Study Guide: Cybersecurity And Ethical Hacking To Information Security Professionals: Comprehensive Guide To Threats, Ethical Hacking, Defense Techniques & Cybersecurity Frameworks 5 Book

Encryption Security & Encryption خرید اینترنتی کتاب های لاتین خرید اینترنتی کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

بر اساس سلیقه شما...

Product details Publisher ‏ : ‎  McGraw-Hill Osborne Medi ...
9,520,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید