0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 3,600,000 ریال
قیمت: 3,200,000 ریال


Product details

 • Publisher ‏ : ‎ Code Connections (October 5, 2021)
 • Language ‏ : ‎ English
 • Paperback ‏ : ‎ 280 pages
 • ISBN-10 ‏ : ‎ 1777737729
 • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1777737726

 

کتاب Coding for Beginners: Python: A Step-by-Step Guide to Learning Python Programing with Game and App Development Projects (Learn to Code)

Decode the Mystery of Coding

Python is the world’s most popular coding language not only for software developers but also for scientists, mathematicians, and even kids. Python should be the 1st programming language you learn. Creating your own apps and video games is not hard – you just have to get started!

Would you like a hands-on experience?

If Yes, then keep reading

This book is for anyone who wants to learn about computer programming, whether you are a student, adult, or just a beginner. To learn how to develop your own software and applications “Coding for Beginners Python” is a great starting point.

Why is Python a Great Way to Learn Coding?

Python is a high-level object-oriented programming language, but the high level does not mean complicated, it means highly functional in its range of use! Python is a beginner-friendly coding language and is made with newcomers in mind to help them learn to code as simple as possible. Beginners will find Python to be a fantastic language to learn since it allows the creation of a wide range of programs, from simple apps, websites, games, and much more!

Here's a quick rundown of everything this book has to offer.

 • To begin, we will walk you through the basics of programming, including how to get started with Python for the first time.
 • In the first half of the book, you are exposed to basic terminology and computations. Strings, lists, and tuples are just a few of the basic Python data types that are covered.
 • We go more in-depth and cover how to apply these data types with variations of conditions statements, if statements, for loops, and while loops. Then we use what we have learned to build the functions that create applications.
 • In the last half of the book, we have plenty of coding exercises along with a complete walk-through for coding applications like a login system and games like Flappy Bird and Tetris.
 • In conclusion, we have More than 50 exercises related to Python for your practice.


So, if you have ambitions to become a software developer or just would like to learn a new skill, click the “Buy Now” and start your journey to effective learning.

منابع کتاب کتاب Coding for Beginners: Python: A Step-by-Step Guide to Learning Python Programing with Game and App Development Projects (Learn to Code)


Python محبوب ترین زبان برنامه نویسی جهان نه تنها برای توسعه دهندگان نرم افزار، بلکه برای دانشمندان، ریاضیدانان، و حتی بچه ها است. پایتون باید اولین زبان برنامه نویسی باشد که یاد می گیرید. ایجاد برنامه‌ها و بازی‌های ویدیویی خودتان سخت نیست - فقط باید شروع کنید!

آیا دوست دارید یک تجربه عملی داشته باشید؟

اگر بله، پس به خواندن ادامه دهید

این کتاب برای هر کسی است که می خواهد در مورد برنامه نویسی کامپیوتر بیاموزد ، چه دانش آموز، چه بزرگسال و یا تازه کار. برای یادگیری نحوه توسعه نرم افزار و برنامه های کاربردی خود، "کد نویسی برای مبتدیان پایتون" یک نقطه شروع عالی است .

چرا پایتون راهی عالی برای یادگیری کدنویسی است؟

پایتون یک استزبان برنامه نویسی شی گرا سطح بالا، اما سطح بالا به معنای پیچیده نیست، بلکه به معنای بسیار کاربردی در محدوده استفاده است! پایتون یک زبان برنامه نویسی مبتدی است و با در نظر گرفتن تازه واردان ساخته شده است تا به آنها کمک کند تا کد نویسی را تا حد امکان ساده یاد بگیرند مبتدیان پایتون را یک زبان فوق العاده برای یادگیری می دانند زیرا امکان ایجاد طیف گسترده ای از برنامه ها، از برنامه های ساده، وب سایت ها، بازی ها و خیلی چیزهای دیگر را می دهد!

در اینجا خلاصه ای سریع از همه چیزهایی که این کتاب ارائه می دهد آورده شده است.

 • برای شروع، ما شما را با اصول برنامه نویسی آشنا می کنیم، از جمله اینکه چگونه برای اولین بار با پایتون شروع کنید.
 • در نیمه اول کتاب ، شما با اصطلاحات و محاسبات اولیه آشنا می شوید. رشته ها، لیست ها و تاپل ها تنها تعدادی از انواع داده های پایتون هستند که پوشش داده شده اند.
 • ما عمیق‌تر می‌شویم و نحوه اعمال این نوع داده‌ها را با تغییراتی از عبارات شرایط، عبارات if، برای حلقه‌ها و حلقه‌های while پوشش می‌دهیم . سپس از آنچه آموخته ایم برای ساخت توابعی که برنامه ها را ایجاد می کنند استفاده می کنیم.
 • در نیمه آخر کتاب ، تمرین‌های کدنویسی فراوانی به همراه یک راهنمای کامل برای برنامه‌های کدنویسی مانند سیستم ورود و بازی‌هایی مانند Flappy Bird و Tetris داریم.
 • در پایان، ما بیش از 50 تمرین مرتبط با پایتون را برای تمرین شما داریم.


بنابراین، اگر جاه‌طلبی دارید که یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار شوید یا فقط می‌خواهید یک مهارت جدید یاد بگیرید، روی «اکنون خرید کنید » کلیک کنید و سفر خود را به سمت یادگیری مؤثر آغاز کنید.


Python محبوب ترین زبان برنامه نویسی جهان نه تنها برای توسعه دهندگان نرم افزار، بلکه برای دانشمندان، ریاضیدانان، و حتی بچه ها است. پایتون باید اولین زبان برنامه نویسی باشد که یاد می گیرید. ایجاد برنامه‌ها و بازی‌های ویدیویی خودتان سخت نیست - فقط باید شروع کنید!

آیا دوست دارید یک تجربه عملی داشته باشید؟

اگر بله، پس به خواندن ادامه دهید

این کتاب برای هر کسی است که می خواهد در مورد برنامه نویسی کامپیوتر بیاموزد ، چه دانش آموز، چه بزرگسال و یا تازه کار. برای یادگیری نحوه توسعه نرم افزار و برنامه های کاربردی خود، "کد نویسی برای مبتدیان پایتون" یک نقطه شروع عالی است .

چرا پایتون راهی عالی برای یادگیری کدنویسی است؟

پایتون یک استزبان برنامه نویسی شی گرا سطح بالا، اما سطح بالا به معنای پیچیده نیست، بلکه به معنای بسیار کاربردی در محدوده استفاده است! پایتون یک زبان برنامه نویسی مبتدی است و با در نظر گرفتن تازه واردان ساخته شده است تا به آنها کمک کند تا کد نویسی را تا حد امکان ساده یاد بگیرند مبتدیان پایتون را یک زبان فوق العاده برای یادگیری می دانند زیرا امکان ایجاد طیف گسترده ای از برنامه ها، از برنامه های ساده، وب سایت ها، بازی ها و خیلی چیزهای دیگر را می دهد!

در اینجا خلاصه ای سریع از همه چیزهایی که این کتاب ارائه می دهد آورده شده است.

 • برای شروع، ما شما را با اصول برنامه نویسی آشنا می کنیم، از جمله اینکه چگونه برای اولین بار با پایتون شروع کنید.
 • در نیمه اول کتاب ، شما با اصطلاحات و محاسبات اولیه آشنا می شوید. رشته ها، لیست ها و تاپل ها تنها تعدادی از انواع داده های پایتون هستند که پوشش داده شده اند.
 • ما عمیق‌تر می‌شویم و نحوه اعمال این نوع داده‌ها را با تغییراتی از عبارات شرایط، عبارات if، برای حلقه‌ها و حلقه‌های while پوشش می‌دهیم . سپس از آنچه آموخته ایم برای ساخت توابعی که برنامه ها را ایجاد می کنند استفاده می کنیم.
 • در نیمه آخر کتاب ، تمرین‌های کدنویسی فراوانی به همراه یک راهنمای کامل برای برنامه‌های کدنویسی مانند سیستم ورود و بازی‌هایی مانند Flappy Bird و Tetris داریم.
 • در پایان، ما بیش از 50 تمرین مرتبط با پایتون را برای تمرین شما داریم.


بنابراین، اگر جاه‌طلبی دارید که یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار شوید یا فقط می‌خواهید یک مهارت جدید یاد بگیرید، روی «اکنون خرید کنید » کلیک کنید و سفر خود را به سمت یادگیری مؤثر آغاز کنید.


Python محبوب ترین زبان برنامه نویسی جهان نه تنها برای توسعه دهندگان نرم افزار، بلکه برای دانشمندان، ریاضیدانان، و حتی بچه ها است. پایتون باید اولین زبان برنامه نویسی باشد که یاد می گیرید. ایجاد برنامه‌ها و بازی‌های ویدیویی خودتان سخت نیست - فقط باید شروع کنید!

آیا دوست دارید یک تجربه عملی داشته باشید؟

اگر بله، پس به خواندن ادامه دهید

این کتاب برای هر کسی است که می خواهد در مورد برنامه نویسی کامپیوتر بیاموزد ، چه دانش آموز، چه بزرگسال و یا تازه کار. برای یادگیری نحوه توسعه نرم افزار و برنامه های کاربردی خود، "کد نویسی برای مبتدیان پایتون" یک نقطه شروع عالی است .

چرا پایتون راهی عالی برای یادگیری کدنویسی است؟

پایتون یک استزبان برنامه نویسی شی گرا سطح بالا، اما سطح بالا به معنای پیچیده نیست، بلکه به معنای بسیار کاربردی در محدوده استفاده است! پایتون یک زبان برنامه نویسی مبتدی است و با در نظر گرفتن تازه واردان ساخته شده است تا به آنها کمک کند تا کد نویسی را تا حد امکان ساده یاد بگیرند مبتدیان پایتون را یک زبان فوق العاده برای یادگیری می دانند زیرا امکان ایجاد طیف گسترده ای از برنامه ها، از برنامه های ساده، وب سایت ها، بازی ها و خیلی چیزهای دیگر را می دهد!

در اینجا خلاصه ای سریع از همه چیزهایی که این کتاب ارائه می دهد آورده شده است.

 • برای شروع، ما شما را با اصول برنامه نویسی آشنا می کنیم، از جمله اینکه چگونه برای اولین بار با پایتون شروع کنید.
 • در نیمه اول کتاب ، شما با اصطلاحات و محاسبات اولیه آشنا می شوید. رشته ها، لیست ها و تاپل ها تنها تعدادی از انواع داده های پایتون هستند که پوشش داده شده اند.
 • ما عمیق‌تر می‌شویم و نحوه اعمال این نوع داده‌ها را با تغییراتی از عبارات شرایط، عبارات if، برای حلقه‌ها و حلقه‌های while پوشش می‌دهیم . سپس از آنچه آموخته ایم برای ساخت توابعی که برنامه ها را ایجاد می کنند استفاده می کنیم.
 • در نیمه آخر کتاب ، تمرین‌های کدنویسی فراوانی به همراه یک راهنمای کامل برای برنامه‌های کدنویسی مانند سیستم ورود و بازی‌هایی مانند Flappy Bird و Tetris داریم.
 • در پایان، ما بیش از 50 تمرین مرتبط با پایتون را برای تمرین شما داریم.


بنابراین، اگر جاه‌طلبی دارید که یک توسعه‌دهنده نرم‌افزار شوید یا فقط می‌خواهید یک مهارت جدید یاد بگیرید، روی «اکنون خرید کنید » کلیک کنید و سفر خود را به سمت یادگیری مؤثر آغاز کنید.

نظرات کاربران درباره کتاب Coding for Beginners: Python: A Step-by-Step Guide to Learning Python Programing with Game and App Development Projects (Learn to Code)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب Coding for Beginners: Python: A Step-by-Step Guide to Learning Python Programing with Game and App Development Projects (Learn to Code) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب Coding for Beginners: Python: A Step-by-Step Guide to Learning Python Programing with Game and App Development Projects (Learn to Code)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب Coding for Beginners: Python: A Step-by-Step Guide to Learning Python Programing with Game and App Development Projects (Learn to Code)

خرید اینترنتی کتابهای زبان اصلی کامپیوتر خرید اینترنتی کتابهای لاتین Programming Languages Compiler Design

بر اساس سلیقه شما...

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید