25 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 950,000 ریال
قیمت: 855,000 ریال

کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

دانلود رایگان نمونه سؤالات اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

دانلود رایگان فلش کارت اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

دانلود رایگان نمونه فصل اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

خرید اینترنتی کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان(نسل سوم)

چکیده درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان 

فصل اول:

ژرونتولوژیŠ یاŠ پیری‌ŠشناسیŠ علمیŠ استŠ کهŠ بهŠ مطالعه‌ŠیŠ مسائلŠدورانŠ پیری ŠمیŠپردازد.
چهارŠ نظریهŠŠ جامعه ‌شناسیŠ مرتبطŠ باŠ سالمندی:Š

1ـŠ نظریهŠ عدمŠ تعهد Šاکامینگ Šو Šهنری Š2ـŠ نظری هŠفعالیت Š3ـŠ نظریه ŠاستمرارŠ از نوگارتنŠ4ـŠ نظریه Šتعاملی Šاز Šاسپنس
پنج Šمرحله Šرشد Šایمان ŠازŠ نظر ŠجیمزŠفولر:
1- شهودی Šفرافکنی
2- ŠاسطورهŠای،Š کلمه ŠبهŠ کلمه
3- تصنعی عŠرفی
4- Šفرد گرایانه Šتعاملی                                                                                                  

 5ـ Šایمان Šعطفی
اریکسون Šزندگی Šرا Šبه Šهشت Šمرحله ŠتقسیمŠ کرد.
در Šنظریه Šپک،Š سالخوردگانŠ برای Šانسجام ŠمیŠ‌باید Šاز ŠزندگیŠ شغلی،Š بدن Šو ŠهویتŠ مجزایشان،Š فراتر Šروند.

فصل دوم:

ŠریچاردŠ وŠ همکاران Šپنج Šتیپ Šشخصیتی Šرا ŠمعرفیŠ کردند ŠکهŠ شامل Šشخصیت Šپخته،Š راحت Šطلب،Š نفوذناپذیر، Šناراضی Šاز Šخود ŠوŠ متنفر Šاز Šخود Šبود.
بیماری‌های ŠروانیŠ ارگانیک ŠراŠ می‌توان Šبه Šنشانگان Šروانی ŠکلیŠ
(دلیریومŠ وŠ دمانس)Š وŠ خاصŠ (نشانگانŠ فراموشی،Š اختلالŠ خلقŠ ارگانیک،Šوضعیت Šهذیانی Šارگانیک Šو Šاختلال ŠشخصیتŠ ارگانیک) طبقه‌بندی Šکرد.
دلیریوم Šبا Šاختلال Šهوشیاری Šمشخص Šمی‌Šشود.
دمانس Šاختلال Šمنتشر Šهوش،Š حافظهŠ و Šشخصیت Šاست.
آلزایمر Šشایع‌Šترین Šنوع Šزوال Šعقل Šاست Šو Šاولین Šنشانه ŠاینŠ اختلال Šمشکلات Šشدید Šدر Šحافظه Šروزمره Šاست.
نشانگان Šفراموشی ŠباŠ اختلال ŠشدیدŠ در Šحافظه ŠاخیرŠ مشخصŠ می‌Šشود ŠوŠ درمانŠ معمول Šاین Šاختلال Šتجویز ŠتیامینŠ می‌Šباشد.

خرید اینترنتی کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان(نسل سوم)

کد محصول 375

منابع کتاب خرید اینترنتی کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان(نسل سوم)

منبع درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان در دانشگاه پیام نور

زارع، حسین، عبداله‌زاده، حسن، خدابخشی کولایی، آناهیتا، اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان، تهران، پیام نور، آخرین سال انتشار 1391.

نام درس: روانشناسی سالمندی

نام کتاب: اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

تعداد واحد: 2

نوع آزمون: تستی

حذفیات: ندارد.

 

منابع دیگر کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

 

·         جعفر حفظ‌آباد، صغرا، روانشناسی سالمندان، نشر لوح محفوظ، آخرین سال انتشار.

·        نریمانی، محمد، موسی‌زاده، توکل، روانشناسی سالمندی، نشر باغ رضوان، آخرین سال انتشار.

 

 

پیش نیاز درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان

این درس که جزء دروس اختیاری رشته روانشناسی است،  نیاز به گذراندن درس روانشناسی تحولی 2 دارد.

دانلود نمونه سؤالات درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان.

نظرات کاربران درباره خرید اینترنتی کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان(نسل سوم)

avatar
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ۰۸:۴۴:۰۰ ق.ظ

سلام
من لیسانس روانشناسی میخونم
امسال به جای خریدن سوالات سال قبل میخوام این کتابو بخرم
هم سوالاتو داره
هم خلاصه کامل کتاب
مرسی

avatar
۲۷ شهریور ۱۳۹۵ ۰۹:۳۱:۱۴ ق.ظ

سلام - باتشکر از لطف شما . هدف انتشارات رضایت دانشجویان گرامی می باشد.

avatar
۱۸ شهریور ۱۳۹۵ ۰۲:۲۷:۳۷ ب.ظ

با سلام
کتاب را خریداری نمودم
به خوبی آزمونهای سال قبل رو پوشش داده و نثر روانی دارد
تشکر

ارسال نظر درباره خرید اینترنتی کتاب اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان(نسل سوم)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

کتاب روانشناسی بازی دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی بازی دانلود رایگان فلش ک ...
1,080,000 ریال
کتاب علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی دانلود رایگان نمونه سؤالات علم النفس از دیدگاه ...
1,080,000 ریال
کتاب روانشناسی احساس و ادراک دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی احساس و ادراک د ...
900,000 ریال
کتاب روانشناسی عمومی دانلود رایگان نمونه سؤالات درس روانشناسی عمومی دانلود رایگان فل ...
2,655,000 ریال
کتاب روانشناسی اجتماعی دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی اجتماعی دانلود رایگان ...
1,233,000 ریال
کتاب انگیزش و هیجان دانلود رایگان نمونه سؤالات درس انگیزش و هیجان دانلود رایگان ف ...
1,008,000 ریال
کتاب روانشناسی رشد 1 دانلود رایگان نمونه سؤالات روانشناسی رشد 1 دانلود رایگان فلش ...
1,368,000 ریال
کتاب روانسنجی دانلود رایگان نمونه سؤالات روانسنجی دانلود رایگان فلش کارت روانسنجی ...
1,080,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید