0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 3,420,000 ریال
قیمت: 3,020,000 ریال

 Product details

 • Publisher ‏ : ‎ Packt Publishing (July 31, 2018)
 • Language ‏ : ‎ English
 • Paperback ‏ : ‎ 564 pages
 • ISBN-10 ‏ : ‎ 1788622057
 • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1788622059


 

کتاب Learn Ethical Hacking from Scratch: Your stepping stone to penetration testing

Learn how to hack systems like black hat hackers and secure them like security experts

Key Features

 • Understand how computer systems work and their vulnerabilities
 • Exploit weaknesses and hack into machines to test their security
 • Learn how to secure systems from hackers

Book Description

This book starts with the basics of ethical hacking, how to practice hacking safely and legally, and how to install and interact with Kali Linux and the Linux terminal. You will explore network hacking, where you will see how to test the security of wired and wireless networks. You’ll also learn how to crack the password for any Wi-Fi network (whether it uses WEP, WPA, or WPA2) and spy on the connected devices.

Moving on, you will discover how to gain access to remote computer systems using client-side and server-side attacks. You will also get the hang of post-exploitation techniques, including remotely controlling and interacting with the systems that you compromised. Towards the end of the book, you will be able to pick up web application hacking techniques. You'll see how to discover, exploit, and prevent a number of website vulnerabilities, such as XSS and SQL injections.

The attacks covered are practical techniques that work against real systems and are purely for educational purposes. At the end of each section, you will learn how to detect, prevent, and secure systems from these attacks.

What you will learn

 • Understand ethical hacking and the different fields and types of hackers
 • Set up a penetration testing lab to practice safe and legal hacking
 • Explore Linux basics, commands, and how to interact with the terminal
 • Access password-protected networks and spy on connected clients
 • Use server and client-side attacks to hack and control remote computers
 • Control a hacked system remotely and use it to hack other systems
 • Discover, exploit, and prevent a number of web application vulnerabilities such as XSS and SQL injections

Who this book is for

Learning Ethical Hacking from Scratch is for anyone interested in learning how to hack and test the security of systems like professional hackers and security experts.

Table of Contents

 1. Introduction
 2. Setting up The Lab
 3. Linux Basics
 4. Network Penetration Testing
 5. Network Penetration Testing - Pre Connection Attacks
 6. Network Penetration Testing - Gaining Access (WEP/WPA/WPA2 Cracking)
 7. Post Connection Attacks
 8. Man-in-the-middle Attacks
 9. Network Penetration Testing - Detection & Security
 10. Gaining Access to Computer Devices
 11. Scanning vulnerabilities using Tools
 12. Client Side Attacks
 13. Client Side Attacks - Social Engineering
 14. Attack and Detect Trojans with BeEF
 15. Attacks Outside The Local Network
 16. Post Exploitation
 17. Website Penetration Testing
 18. Website Pentesting - Information Gathering
 19. File Upload, Code Execution & File Inclusion Vulns
 20. SQL Injection Vulnerabilities
 21. Cross Site Scripting Vulnerabilities
 22. Website Pentesting - Discovering Vulnerabilities Automatically Using OWASP ZAP

منابع کتاب کتاب Learn Ethical Hacking from Scratch: Your stepping stone to penetration testing

 

یاد بگیرید که چگونه سیستم هایی مانند هکرهای کلاه سیاه را هک کنید و آنها را مانند کارشناسان امنیتی ایمن کنید

ویژگی های کلیدی

 • نحوه عملکرد سیستم های کامپیوتری و آسیب پذیری های آنها را درک کنید
 • از نقاط ضعف استفاده کنید و ماشین ها را هک کنید تا امنیت آنها را آزمایش کنید
 • یاد بگیرید چگونه سیستم ها را از هکرها ایمن کنید

توضیحات کتاب

این کتاب با اصول هک اخلاقی، نحوه تمرین هک ایمن و قانونی و نحوه نصب و تعامل با کالی لینوکس و ترمینال لینوکس شروع می شود. شما هک شبکه را بررسی خواهید کرد، جایی که نحوه تست امنیت شبکه های سیمی و بی سیم را خواهید دید. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه رمز عبور هر شبکه Wi-Fi را شکست دهید (خواه از WEP، WPA یا WPA2 استفاده کند) و از دستگاه های متصل جاسوسی کنید.

در ادامه، متوجه خواهید شد که چگونه با استفاده از حملات سمت سرویس گیرنده و سمت سرور، به سیستم های کامپیوتری راه دور دسترسی پیدا کنید. همچنین از تکنیک‌های پس از بهره‌برداری، از جمله کنترل از راه دور و تعامل با سیستم‌هایی که به خطر انداخته‌اید، دست خواهید یافت. در پایان کتاب، می توانید تکنیک های هک برنامه های وب را انتخاب کنید. نحوه کشف، بهره برداری و جلوگیری از تعدادی آسیب پذیری وب سایت، مانند تزریق XSS و SQL را خواهید دید.

حملات تحت پوشش تکنیک های عملی هستند که علیه سیستم های واقعی کار می کنند و صرفاً برای اهداف آموزشی هستند. در پایان هر بخش، نحوه شناسایی، پیشگیری و ایمن سازی سیستم ها از این حملات را یاد خواهید گرفت.

آنچه خواهید آموخت

 • هک اخلاقی و زمینه ها و انواع مختلف هکرها را بدانید
 • یک آزمایشگاه تست نفوذ راه اندازی کنید تا هک ایمن و قانونی را انجام دهید
 • اصول لینوکس، دستورات، و نحوه تعامل با ترمینال را کاوش کنید
 • به شبکه های محافظت شده با رمز عبور دسترسی داشته باشید و از مشتریان متصل جاسوسی کنید
 • از حملات سمت سرور و کلاینت برای هک و کنترل کامپیوترهای راه دور استفاده کنید
 • یک سیستم هک شده را از راه دور کنترل کنید و از آن برای هک کردن سیستم های دیگر استفاده کنید
 • کشف، بهره برداری و جلوگیری از تعدادی آسیب پذیری برنامه های وب مانند تزریق XSS و SQL

این کتاب برای چه کسی است

آموزش هک اخلاقی از ابتدا برای هر کسی که علاقه مند به یادگیری نحوه هک و آزمایش امنیت سیستم ها مانند هکرهای حرفه ای و کارشناسان امنیتی است، مناسب است.

فهرست مطالب

 1. معرفی
 2. راه اندازی آزمایشگاه
 3. مبانی لینوکس
 4. تست نفوذ شبکه
 5. تست نفوذ شبکه - حملات قبل از اتصال
 6. تست نفوذ شبکه - دستیابی به دسترسی (کرک WEP/WPA/WPA2)
 7. ارسال حملات اتصال
 8. حملات انسان در وسط
 9. تست نفوذ شبکه - تشخیص و امنیت
 10. دسترسی به دستگاه های کامپیوتری
 11. اسکن آسیب پذیری ها با استفاده از ابزار
 12. حملات سمت مشتری
 13. حملات سمت مشتری - مهندسی اجتماعی
 14. حمله و شناسایی تروجان ها با BeEF
 15. حملات خارج از شبکه محلی
 16. پس از بهره برداری
 17. تست نفوذ وب سایت
 18. وب سایت Pentesting - جمع آوری اطلاعات
 19. آپلود فایل، اجرای کد و Vulns گنجاندن فایل
 20. آسیب پذیری های تزریق SQL
 21. آسیب پذیری های اسکریپت نویسی متقابل سایت
 22. وب سایت Pentesting - کشف آسیب پذیری ها به صورت خودکار با استفاده از OWASP ZAP

یاد بگیرید که چگونه سیستم هایی مانند هکرهای کلاه سیاه را هک کنید و آنها را مانند کارشناسان امنیتی ایمن کنید

ویژگی های کلیدی

 • نحوه عملکرد سیستم های کامپیوتری و آسیب پذیری های آنها را درک کنید
 • از نقاط ضعف استفاده کنید و ماشین ها را هک کنید تا امنیت آنها را آزمایش کنید
 • یاد بگیرید چگونه سیستم ها را از هکرها ایمن کنید

توضیحات کتاب

این کتاب با اصول هک اخلاقی، نحوه تمرین هک ایمن و قانونی و نحوه نصب و تعامل با کالی لینوکس و ترمینال لینوکس شروع می شود. شما هک شبکه را بررسی خواهید کرد، جایی که نحوه تست امنیت شبکه های سیمی و بی سیم را خواهید دید. همچنین یاد خواهید گرفت که چگونه رمز عبور هر شبکه Wi-Fi را شکست دهید (خواه از WEP، WPA یا WPA2 استفاده کند) و از دستگاه های متصل جاسوسی کنید.

در ادامه، متوجه خواهید شد که چگونه با استفاده از حملات سمت سرویس گیرنده و سمت سرور، به سیستم های کامپیوتری راه دور دسترسی پیدا کنید. همچنین از تکنیک‌های پس از بهره‌برداری، از جمله کنترل از راه دور و تعامل با سیستم‌هایی که به خطر انداخته‌اید، دست خواهید یافت. در پایان کتاب، می توانید تکنیک های هک برنامه های وب را انتخاب کنید. نحوه کشف، بهره برداری و جلوگیری از تعدادی آسیب پذیری وب سایت، مانند تزریق XSS و SQL را خواهید دید.

حملات تحت پوشش تکنیک های عملی هستند که علیه سیستم های واقعی کار می کنند و صرفاً برای اهداف آموزشی هستند. در پایان هر بخش، نحوه شناسایی، پیشگیری و ایمن سازی سیستم ها از این حملات را یاد خواهید گرفت.

آنچه خواهید آموخت

 • هک اخلاقی و زمینه ها و انواع مختلف هکرها را بدانید
 • یک آزمایشگاه تست نفوذ راه اندازی کنید تا هک ایمن و قانونی را انجام دهید
 • اصول لینوکس، دستورات، و نحوه تعامل با ترمینال را کاوش کنید
 • به شبکه های محافظت شده با رمز عبور دسترسی داشته باشید و از مشتریان متصل جاسوسی کنید
 • از حملات سمت سرور و کلاینت برای هک و کنترل کامپیوترهای راه دور استفاده کنید
 • یک سیستم هک شده را از راه دور کنترل کنید و از آن برای هک کردن سیستم های دیگر استفاده کنید
 • کشف، بهره برداری و جلوگیری از تعدادی آسیب پذیری برنامه های وب مانند تزریق XSS و SQL

این کتاب برای چه کسی است

آموزش هک اخلاقی از ابتدا برای هر کسی که علاقه مند به یادگیری نحوه هک و آزمایش امنیت سیستم ها مانند هکرهای حرفه ای و کارشناسان امنیتی است، مناسب است.

فهرست مطالب

 1. معرفی
 2. راه اندازی آزمایشگاه
 3. مبانی لینوکس
 4. تست نفوذ شبکه
 5. تست نفوذ شبکه - حملات قبل از اتصال
 6. تست نفوذ شبکه - دستیابی به دسترسی (کرک WEP/WPA/WPA2)
 7. ارسال حملات اتصال
 8. حملات انسان در وسط
 9. تست نفوذ شبکه - تشخیص و امنیت
 10. دسترسی به دستگاه های کامپیوتری
 11. اسکن آسیب پذیری ها با استفاده از ابزار
 12. حملات سمت مشتری
 13. حملات سمت مشتری - مهندسی اجتماعی
 14. حمله و شناسایی تروجان ها با BeEF
 15. حملات خارج از شبکه محلی
 16. پس از بهره برداری
 17. تست نفوذ وب سایت
 18. وب سایت Pentesting - جمع آوری اطلاعات
 19. آپلود فایل، اجرای کد و Vulns گنجاندن فایل
 20. آسیب پذیری های تزریق SQL
 21. آسیب پذیری های اسکریپت نویسی متقابل سایت
 22. وب سایت Pentesting - کشف آسیب پذیری ها به صورت خودکار با استفاده از OWASP ZAP

نظرات کاربران درباره کتاب Learn Ethical Hacking from Scratch: Your stepping stone to penetration testing

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب Learn Ethical Hacking from Scratch: Your stepping stone to penetration testing نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب Learn Ethical Hacking from Scratch: Your stepping stone to penetration testing

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بر اساس سلیقه شما...

  این کتاب به صورت  رنگی  است. Product details ...
3,720,000 ریال
Product details ASIN ‏ : ‎  B01GBZ4KKS Publ ...
990,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید