0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 4,440,000 ریال
قیمت: 4,040,000 ریال

 Product details

 • Publisher ‏ : ‎ Packt Publishing; 2nd edition (April 19, 2018)
 • Language ‏ : ‎ English
 • Paperback ‏ : ‎ 284 pages
 • ISBN-10 ‏ : ‎ 1788990552
 • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1788990554


 

جلد سخت سیاه و سفید_کتاب Mastering Linux Shell Scripting: A practical guide to Linux command-line, Bash scripting, and Shell programming, 2nd Edition

Master the complexities of Bash shell scripting and unlock the power of shell for your enterprise

Key Features

 • Identify high-level steps such as verifying user input
 • Use the command line and conditional statements for creating and executing simple shell scripts
 • Create and edit dynamic shell scripts to manage complex and repetitive tasks

Book Description

Mastering shell scripting is made easy with this book that guides you through everything, right from using the Linux command line through to creating Bash scripts, while also helping you make informed choices about the elements you employ.

You can use your favorite editor and start writing Bash scripts in a step-by-step manner. The book will also help you get to grips with the fundamentals of creating and running a script in normal mode, as well as in debug mode. You'll explore code snippets from various conditional statements, and realize the power of repetition and loops in your shell script. You will gradually learn to write complex shell scripts, before delving into file system administration, directories, and system administration such as networking, process management, user authentication, package installation, and regular expressions. Toward the concluding chapters, you will learn how to use Python as an alternative for Bash scripting.

By the end of this book, you will be well-versed with shell scripts and have mastered the technique of automating and communicating with your system through keyboard expressions.

What you will learn

 • Develop, execute, and debug your first Bash script
 • Create interactive scripts that prompt for user input
 • Build menu structures for operators with little command-line experience
 • Develop scripts that dynamically edit web configuration files to produce a new virtual host
 • Write scripts that use AWK to search log files and generate reports
 • Draft effective scripts using functions as building blocks, reducing maintenance and build time
 • Compare different script languages such as Python with Bash
 • Use the command line to bypass the graphical user interface (GUI) and automate common tasks

Who This Book Is For

If you are a Linux administrator or a system administrator and are interested in automating daily tasks to save time and effort, then this book is for you. Basic shell scripting and command-line experience will be required. Familiarity with the tasks you need to automate will also be helpful.

Table of Contents

 1. What and Why of Scripting with BASH
 2. Creating Interactive Scripts
 3. Conditions attached
 4. Creating Code Snippets
 5. Alternative syntax
 6. Iterating with Loops
 7. Creating Building Blocks with Functions
 8. Introducing sed
 9. Automating Apache Virtual Hosts
 10. AWK Fundamentals
 11. Regular expressions
 12. Summarizing Logs with awk
 13. A Better lastlog with Awk
 14. Using Python as a BASH Scripting Alternative

منابع کتاب جلد سخت سیاه و سفید_کتاب Mastering Linux Shell Scripting: A practical guide to Linux command-line, Bash scripting, and Shell programming, 2nd Edition

 

ویژگی های کلیدی

 • مراحل سطح بالا مانند تأیید ورودی کاربر را شناسایی کنید
 • از خط فرمان و دستورات شرطی برای ایجاد و اجرای اسکریپت های ساده پوسته استفاده کنید
 • ایجاد و ویرایش اسکریپت های پوسته پویا برای مدیریت وظایف پیچیده و تکراری

توضیحات کتاب

تسلط بر اسکریپت نویسی پوسته با این کتاب آسان شده است که شما را در همه چیز راهنمایی می کند، از استفاده از خط فرمان لینوکس تا ایجاد اسکریپت های Bash، و همچنین به شما کمک می کند تا انتخاب های آگاهانه ای در مورد عناصری که استفاده می کنید داشته باشید.

می توانید از ویرایشگر مورد علاقه خود استفاده کنید و به صورت گام به گام شروع به نوشتن اسکریپت های Bash کنید. این کتاب همچنین به شما کمک می کند تا با اصول ایجاد و اجرای یک اسکریپت در حالت عادی و همچنین در حالت اشکال زدایی آشنا شوید. شما تکه های کد از عبارات شرطی مختلف را کاوش خواهید کرد و به قدرت تکرار و حلقه ها در اسکریپت پوسته خود پی خواهید برد. شما به تدریج نوشتن اسکریپت های پوسته پیچیده را یاد خواهید گرفت، قبل از اینکه به مدیریت سیستم فایل، دایرکتوری ها و مدیریت سیستم مانند شبکه، مدیریت فرآیند، احراز هویت کاربر، نصب بسته و عبارات منظم بپردازید. در فصل پایانی، یاد خواهید گرفت که چگونه از پایتون به عنوان جایگزینی برای اسکریپت نویسی Bash استفاده کنید.

در پایان این کتاب، شما به خوبی با اسکریپت های پوسته آشنا خواهید شد و بر تکنیک خودکارسازی و برقراری ارتباط با سیستم خود از طریق عبارات صفحه کلید مسلط شده اید.

آنچه خواهید آموخت

 • اولین اسکریپت Bash خود را توسعه، اجرا و اشکال زدایی کنید
 • اسکریپت های تعاملی ایجاد کنید که ورودی کاربر را درخواست کند
 • ساختارهای منو برای اپراتورهایی با تجربه خط فرمان کمی بسازید
 • اسکریپت هایی را توسعه دهید که به صورت پویا فایل های پیکربندی وب را برای تولید یک میزبان مجازی جدید ویرایش می کنند
 • اسکریپت هایی بنویسید که از AWK برای جستجوی فایل های گزارش و تولید گزارش استفاده می کنند
 • پیش نویس اسکریپت های موثر با استفاده از توابع به عنوان بلوک های ساختمان، کاهش تعمیر و نگهداری و زمان ساخت
 • زبان های مختلف اسکریپت مانند پایتون را با Bash مقایسه کنید
 • از خط فرمان برای دور زدن رابط کاربری گرافیکی (GUI) و خودکارسازی کارهای رایج استفاده کنید

این کتاب برای چه کسی است

اگر مدیر لینوکس یا مدیر سیستم هستید و علاقه مند به خودکارسازی کارهای روزانه برای صرفه جویی در وقت و تلاش هستید، این کتاب برای شما مناسب است. اسکریپت نویسی پوسته اولیه و تجربه خط فرمان مورد نیاز خواهد بود. آشنایی با وظایفی که برای خودکارسازی نیاز دارید نیز مفید خواهد بود.

فهرست مطالب

 1. اسکریپت نویسی با BASH چیست و چرا
 2. ایجاد اسکریپت های تعاملی
 3. شرایط پیوست
 4. ایجاد قطعه کد
 5. نحو جایگزین
 6. تکرار با حلقه ها
 7. ایجاد بلوک های ساختمانی با توابع
 8. معرفی sed
 9. خودکار سازی هاست های مجازی آپاچی
 10. اصول AWK
 11. عبارات با قاعده
 12. خلاصه کردن لاگ ها با awk
 13. آخرین لاگ بهتر با Awk
 14. استفاده از پایتون به عنوان جایگزین BASH اسکریپت

ویژگی های کلیدی

 • مراحل سطح بالا مانند تأیید ورودی کاربر را شناسایی کنید
 • از خط فرمان و دستورات شرطی برای ایجاد و اجرای اسکریپت های ساده پوسته استفاده کنید
 • ایجاد و ویرایش اسکریپت های پوسته پویا برای مدیریت وظایف پیچیده و تکراری

توضیحات کتاب

تسلط بر اسکریپت نویسی پوسته با این کتاب آسان شده است که شما را در همه چیز راهنمایی می کند، از استفاده از خط فرمان لینوکس تا ایجاد اسکریپت های Bash، و همچنین به شما کمک می کند تا انتخاب های آگاهانه ای در مورد عناصری که استفاده می کنید داشته باشید.

می توانید از ویرایشگر مورد علاقه خود استفاده کنید و به صورت گام به گام شروع به نوشتن اسکریپت های Bash کنید. این کتاب همچنین به شما کمک می کند تا با اصول ایجاد و اجرای یک اسکریپت در حالت عادی و همچنین در حالت اشکال زدایی آشنا شوید. شما تکه های کد از عبارات شرطی مختلف را کاوش خواهید کرد و به قدرت تکرار و حلقه ها در اسکریپت پوسته خود پی خواهید برد. شما به تدریج نوشتن اسکریپت های پوسته پیچیده را یاد خواهید گرفت، قبل از اینکه به مدیریت سیستم فایل، دایرکتوری ها و مدیریت سیستم مانند شبکه، مدیریت فرآیند، احراز هویت کاربر، نصب بسته و عبارات منظم بپردازید. در فصل پایانی، یاد خواهید گرفت که چگونه از پایتون به عنوان جایگزینی برای اسکریپت نویسی Bash استفاده کنید.

در پایان این کتاب، شما به خوبی با اسکریپت های پوسته آشنا خواهید شد و بر تکنیک خودکارسازی و برقراری ارتباط با سیستم خود از طریق عبارات صفحه کلید مسلط شده اید.

آنچه خواهید آموخت

 • اولین اسکریپت Bash خود را توسعه، اجرا و اشکال زدایی کنید
 • اسکریپت های تعاملی ایجاد کنید که ورودی کاربر را درخواست کند
 • ساختارهای منو برای اپراتورهایی با تجربه خط فرمان کمی بسازید
 • اسکریپت هایی را توسعه دهید که به صورت پویا فایل های پیکربندی وب را برای تولید یک میزبان مجازی جدید ویرایش می کنند
 • اسکریپت هایی بنویسید که از AWK برای جستجوی فایل های گزارش و تولید گزارش استفاده می کنند
 • پیش نویس اسکریپت های موثر با استفاده از توابع به عنوان بلوک های ساختمان، کاهش تعمیر و نگهداری و زمان ساخت
 • زبان های مختلف اسکریپت مانند پایتون را با Bash مقایسه کنید
 • از خط فرمان برای دور زدن رابط کاربری گرافیکی (GUI) و خودکارسازی کارهای رایج استفاده کنید

این کتاب برای چه کسی است

اگر مدیر لینوکس یا مدیر سیستم هستید و علاقه مند به خودکارسازی کارهای روزانه برای صرفه جویی در وقت و تلاش هستید، این کتاب برای شما مناسب است. اسکریپت نویسی پوسته اولیه و تجربه خط فرمان مورد نیاز خواهد بود. آشنایی با وظایفی که برای خودکارسازی نیاز دارید نیز مفید خواهد بود.

فهرست مطالب

 1. اسکریپت نویسی با BASH چیست و چرا
 2. ایجاد اسکریپت های تعاملی
 3. شرایط پیوست
 4. ایجاد قطعه کد
 5. نحو جایگزین
 6. تکرار با حلقه ها
 7. ایجاد بلوک های ساختمانی با توابع
 8. معرفی sed
 9. خودکار سازی هاست های مجازی آپاچی
 10. اصول AWK
 11. عبارات با قاعده
 12. خلاصه کردن لاگ ها با awk
 13. آخرین لاگ بهتر با Awk
 14. استفاده از پایتون به عنوان جایگزین BASH اسکریپت

نظرات کاربران درباره جلد سخت سیاه و سفید_کتاب Mastering Linux Shell Scripting: A practical guide to Linux command-line, Bash scripting, and Shell programming, 2nd Edition

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد جلد سخت سیاه و سفید_کتاب Mastering Linux Shell Scripting: A practical guide to Linux command-line, Bash scripting, and Shell programming, 2nd Edition نظر می دهد.

ارسال نظر درباره جلد سخت سیاه و سفید_کتاب Mastering Linux Shell Scripting: A practical guide to Linux command-line, Bash scripting, and Shell programming, 2nd Edition

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با جلد سخت سیاه و سفید_کتاب Mastering Linux Shell Scripting: A practical guide to Linux command-line, Bash scripting, and Shell programming, 2nd Edition

Computers book خرید اینترنتی کتاب های زبان اصلی Network Administration Networking & Cloud Computing Network Administration خرید اینترنتی کتاب های زبان اصلی کامپیوتر

بر اساس سلیقه شما...

  Publisher ‏ : ‎  Lakeview Research; Fifth Edition, Fifth ...
5,640,000 ریال
  این کتاب به صورت  رنگی  است. Product details ...
10,320,000 ریال
  Product details Publisher ‏ : ‎  McGraw Hill ...
7,760,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید