نمونه سوالات رشته مدیریت پروژه

اجرای پل اصول و فنون نظارت بر اجرا تحليل سازه 2 زبان تخصصي-مدیریت پروژه فراگرد تنظيم و كنترل بودجه مديريت كيفيت و بهره وري
اجراي راهسازي و روسازي اصول و مقررات پيمان تحلیل سازه 1 سيستم هاي خريد انبارداري و توزيع قوانین حاکم بر پروژه مديريت مالي و حسابداري پروژه
اجراي متره و برآورد برنامه ريزي و كنترل پروژه ترمیم و تقویت سازه طراحي اجرايی 1 کنترل کیفیت اماری مكانيك سيالات
استانداردهای مدیریت پروژه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان تکنولوژی بتن طراحی اجرایی 2 مدیریت ایمنی کارگاه مصالح ساختماني و آزمايشگاه
اصول مكانيك خاك و پي و آزمايشگاه تاسيسات زيربنايي و ساختماني روشهای ساخت 1 طراحی سازه های بنایی مديريت بحران و ريسك هیدرولیک
اصول مهندسي زلزله تحقيق در عمليات1 روشهای ساخت 2 طراحي معماري و شهرسازي مديريت كارگاه و منابع انساني هيدرولوژي و مهندسي آب و فاضلاب

 


 

روشهای محاسبات عددی

سیستم های عامل

ریاضی 1

زبان ماشین و برنامه سازی سیستم

مدارهای الکترونیکی

ریاضی 2

ساختمان داده ها

مدارهای منطقی

فیزیک 1

ساختمان های گسسته

معادلات دیفرانسیل

فیزیک 2

سیستم های اطلاعات مدیریت

مهندسی نرم افزار1