دسته بندی ها
پر بازدیدترین محصولات

مطهره فیروزی

هفت روز بعد از اینکه خداوند تو را به دنیا فرستاد ، من نیز به این دنیای پُر عشق و معشوق آمدم تا در میان این همه زیبایان ، زیباترین را انتخاب کنم.....

من متولد شدم تا ببینمت ، نگاهت کنم و بعد عاشقت شدم